Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Waalstroom. We found 13 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 25, 1687 De heer ordinairis raad en oud gouverneur van Cormandel Jacob Pits nevens sijn huysvrouw van ’t schip de Waalstroom afgehaelt door de heeren extraordinaire raden Isaac de St. Martin en Gerard de Beveren per de chialoup het Casteel Batavia file 2502, folio 405
July 29, 1687 Item de schepen de Waalstroom en de Zallant om in ’t herwaarts comen alle comptoiren aan te lopen file 2502, folio 552
Aug. 12, 1687 Gedestineerde blanke militairen naar Zerrebon per ’t schip de Waalstroom naar Japara gedestineert zijnde en passant tot Sirbon te laten aan aansetten file 2502, folio 609-610
Aug. 13, 1687 115 Blanke koppen onder de lieutenant Coertbrand en Dirk van Ommeren per ’t schip de Waalstroom naar Zirrebon file 2502, folio 611
Aug. 13, 1687 Coopmanschappen met de Waalstroom voor Japara file 2502, folio 611-612
Oct. 13, 1687 ’t Schip de Waalstroom van Japara met den impotenten oppercoopman Pieter van den Hoorn file 2502, folio 798
Dec. 1, 1687 De retourschepen ’s Landswelvaren, de Waalstroom, Zallant, Zion en Goudestein na ’t hoge land van Bantam file 2502, folio 933
March 13, 1698 ’t Schip de Waalstroom, ’t jagt Wijk op Zee en de chialoup Middelburg retourneren van de bekruyssinge om de noord op de Europese zeerovers file 2518, folio 186
March 26, 1698 De schepen Sirjansland en de Waalstroom om houtwerken nae Tagal geDepêscheert file 2518, folio 198-199
April 27, 1698 Terughcomst van het jaghtje de Caauw en ’t schip de Waalstroom van Tagal yder met een ladinge balken file 2518, folio 264
July 18, 1698 Depêsche van ’t schip de Waalstroom en ’t jagt de Moercappel nae Persia file 2518, folio 449
Feb. 12, 1700 ’t Vermiste schip de Waalstroom was aan den Caeb gearriveert file 2520, folio 85
May 25, 1700 Het schip de Waalstroom stond gesloopt te werden file 2520, folio 259-260