Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Vrijheyt. We found 39 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 3, 1684 ’t Schip de Vrijheyt uyt het vaderlant over de Caap voor reecquening van de Camer Zeelant met 297 coppen file 2496, folio 289
June 29, 1684 Negen stux oorlogsscheepen de Princesse Maria, de Vrijheyt, Courtgeene, ’t Wapen van Zirckzee, Zilversteyn, Odijk en de Zeyst, ’t hoekboot ‘t Woutje en de scheepen Coevorden en Zuyd Beverlant uyt de Straat Sunda terugge hier buyten bij de eylanden geposteert file 2496, folio 778
Aug. 2, 1684 De schepen Princesse Maria, de Vrijheyt en Courtgeene, item Coevorden en Silversteyn na ’t vaderlant aangelegt file 2497, folio 900
Sept. 22, 1684 De opperhoofden van ’t schip de Vrijheyt de volle premie vergunt voor Zeelant file 2497, folio 1086
Nov. 28, 1684 De retourschepen de Princesse Maria, de Vrijheyt, Honsholredijk, Courtgene, en Princelant na ’t vaderlant onder den commandeur Mattheus van Lugtenburgh file 2497, folio 1318
Sept. 4, 1686 Item van den Raad van Justitie Van den Brande en de opperhooffden van ’t schip de Vrijheyt uyt de Straat Sunda file 2501, folio 1057-1059
Sept. 5, 1686 Met schrijvens[275] aan de overheden van ’t schip de Vrijheyt file 2501, folio 1063
Sept. 7, 1686 Arrivement van ’t schip de Vrijheyt uyt Holland over Caab de Goede Hoop file 2501, folio 1072-1073
Nov. 19, 1686 Aan de overheden van ’t schip de Vrijheyt en de fluyt Spierdijk de ordinaire premie toegeelgt file 2501, folio 1357
Nov. 29, 1686 ’t Jagt de Vrijheyt naar Japara file 2501, folio 1374
Nov. 29, 1686 ’t Cargasoen met de Vrijheyt na Japara bedraagt f. 50143:16:13 file 2501, folio 1377
July 18, 1687 Arrivement van ‘t schip de Vrijheyt van Samarang missive van de heer commandeur Joan Albert Sloot en raad aldaar file 2502, folio 493
July 29, 1687 De schepen America en de Vrijheyt naar Siam aangelegt file 2502, folio 552
Sept. 8, 1687 Het schip de Vrijheyt direct naar Siam met een cargasoen van f. 74202:3:10 file 2502, folio 676
May 17, 1688 24 Europese soldaten naar boort van ’t schip de Vrijheyt en gedestineert met den Edelen commissaris Joannes de Hartogh naar Cheribon te vertrecken file 2503, folio 215
May 18, 1688 ’t Schip de Vrijheyt naar Cheribon met den oppercoopman en commissaris Joannes de Hartogh; item de gesanten van Sulthan Zopo en Pangeran Dipatty file 2503, folio 216
May 18, 1688 De provisiën etc. per de Vrijheyt naar Cheribon gesonden monteeren f. 1757:19:2 file 2503, folio 216
June 27, 1688 Van Cheribon over Tagal terug het schip de Vrijheyt met een briefje[319] van den resident Lambert Pittavin en eenige houtwerken file 2503, folio 282
July 13, 1688 De scheepen Hendrik Maurits en de Vrijheyt naar Siam aangelegt, ’t eerste gereet over Ligoor file 2503, folio 304
Aug. 17, 1688 ’t Schip de Vrijheyt over Ligoor na Siam buyten eenige ladinge file 2503, folio 362