Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Vogelstruys. We found 47 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 19, 1690 De patsjallangh de Vogelstruys naer Bantam, briefje[325] voor de gesaghebber en raed file 2506, folio 221
May 27, 1690 De patsjallangh de Vogelstruys van Bantam met een origineel en apart briefje[337] van den gesaghebber en raed, mitsgaders Sijn Edelheyt alleen getekent file 2506, folio 231
May 28, 1690 De chialoup Cheribon en patsjallang de Vogelstruys naer Bantam, missive[338] aen den gesaghebber en raed file 2506, folio 231
June 8, 1690 De patsjallangh de Vogelstruys over Cheribon naer Tagal tot convoy der rijs handelaars file 2506, folio 262
July 9, 1690 De patsjallangh de Vogelstruys over Cheribon naer Japara file 2506, folio 320
Sept. 6, 1690 De patchiallang de Vogelstruys nae Sirrebon met een briefje[477] aen den resident file 2506, folio 412
Oct. 8, 1690 De patsjallangh de Vogelstruys om de provisie uyt de bekruyssinge van Java’s Oostcust file 2506, folio 474
Dec. 18, 1690 Per patsjallang de Vogelstruys een brief[25] van Bantam file 2506, folio 595
April 18, 1691 De patsjallangs de Vogelstruys en Snoek van Bantam met een missive[114] van de Hr. St. Martin file 2507, folio 161
April 21, 1691 Versoek van de patsjallangs de Vogelstruys en Snoek nae Bantam en de Straet Sunda om te kruyssen met een briefje[116] aen de heer Saint Martin file 2507, folio 163
April 21, 1691 Dog de Vogelstruys komt met een gebroken mast weder te rugge file 2507, folio 163
Oct. 20, 1692 De patsjallang de Vogelstruys over Bantam met een briefje aan den gesaghebber nae de Straat Sunda om aldaer op de aancomende schepen weder te kruyssen file 2509, folio 710
Dec. 14, 1694 Per de patsjallang de Vogelstruys ontfangen een briefje van den coopman Anthony Dortsman gedateert 5e deser meldende de gedane afsending van de vaendrager zergeant in geselschap van Kiay Adypatty Ourawan na ’t hof van den Sousouhounangh file 2513, folio 878-879
March 12, 1695 De patsjallang de Vogelstruys van Java’s Oostkust geretourneert met berigt wat voor houtwerken aldaer vaerdig zijn file 2514, folio 189-190
Oct. 24, 1695 ’t Jagtje den Swarten Arent en de patsjallang de Vogelstruys retourneren van Bantham file 2514, folio 648
Jan. 28, 1696 De patsjallang de Vogelstruys comt van Bantam uyt de Straat Zunda file 2515, folio 47
June 29, 1696 De patsjallang de Vogelstruys wert nae Tanjongpoura gestuurt tot afhael van Aria Wira Saba met sijn soon onder geleyde van een briefje aan den luytenant Anthony Zas tot notificatie van dien file 2516, folio 493-494
July 13, 1696 De patsjallangh de Vogelstruys comt van Tanjongpoura file 2516, folio 540
Sept. 27, 1696 De patsjallang de Vogelstruys den 22e deser nevens ’t jagtje de Matroos op de rovers uytgesonden brengt een inlands vaertuygh op dat uyt de sterke bemanningh en monture voor een rover was aangesien file 2516, folio 772
Nov. 9, 1696 De patsjallang de Vogelstruys nae Tanjongpoura met den chirurgijn Jan Janse Paradijs om in plaatse van den jongst overlede chrirugijn aldaer dienst te doen file 2516, folio 904