Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Vegt. We found 54 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 25, 1695 Tijding van ’t arrivement uyt het vaderlant in de Straet Sunda van de schepen de Vegt en de Swaeg file 2514, folio 563
Aug. 30, 1695 Arrivement van ’t schip de Vegt uyt ’t vaderlant voor reeckening van de camer Amsterdam file 2514, folio 572
Sept. 7, 1695 De schepen Oostersteyn en de Vegt voor de eerste besendinge na ’t vaderlandt aangelegt file 2514, folio 594
April 8, 1698 Arrivement van ’t lang verwagte schip de Vegt uyt ’t vaderland voor de camer Enkhuysen file 2518, folio 239
June 30, 1698 Vertrek van de schepen Concordia, Woggenum, de Vegt en de Handboog nae Japan met den oppercoopman Hendrik Dijkman file 2518, folio 403
Nov. 1, 1699 Tegenspoedige reyse der schepen Overrijp, Woggenum, de Vegt en ’t Casteel Batavia file 2519, folio 728
Nov. 29, 1699 De Bengaelse en Westcusts papieren van ’t schip de Vegt uyt de Straet Sunda ontfangen file 2519, folio 829
Nov. 30, 1699 Aankomste van de fluyt de Vegt uyt Bengale over de Westcust met de nevens gespecificieerde lading file 2519, folio 838-840
Jan. 20, 1700 De overheden van de retourschepen de Geelvink, de Vegt, de Voetboog krijgen haar depeche file 2520, folio 19
Jan. 21, 1700 Per de Vegt file 2520, folio 20
Jan. 21, 1700 109 op de Vegt file 2520, folio 26-27
Aug. 2, 1703 Twee van de overheden van de scheepen de Generale Vrede en de fluyt de Vegt uyt de Straat Sunda komende uyt ’t vaderland file 2524, folio 315
Aug. 5, 1703 Paresse van de fluyt de Vegt uyt ’t patria voor reekeninge van de camer Delff file 2524, folio 319
Aug. 27, 1703 Bij eerstgenoemde werd genotificeert dat de fluyt de Vegt binnen weynig dagen om een lading sappanhout stont te volgen file 2524, folio 351
Sept. 3, 1703 Vertreck van de fluyt de Vegt na Siam met schrijvens aan ’t opperhooft en raad file 2524, folio 369
May 4, 1704 En aankomst van de fluyt de Vegt uyt Siam file 2525, folio 214
May 6, 1704 Inhalinge der aangebragte brieven per de fluyt de Vegt van den Coning en Oya Berquelang in Siam file 2525, folio 219
July 4, 1704 Depeche van de fluyten de Vegt en Voorschoten na Bengale file 2525, folio 347
Dec. 6, 1704 Aankomst van de fluyten Peperboom en de Vegt uyt Bengalen file 2525, folio 798
June 24, 1705 De fluyten de Vegt en den IJsselt arriveeren uyt Ambon met de ladinge hiernevens gespecificeert file 2527, folio 532