Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Tonijn. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 19, 1691 De chialoup de Tonijn van Ternaten over Macassar met brieven[289] van beyde die plaatsen file 2507, folio 480
Oct. 29, 1691 De chialoup de Tonijn afgelegt file 2507, folio 505
Dec. 7, 1691 De Duyf naar Timor, de Meerl nae Banda, den Arent naar Macassar en de Tonijn naar Ternaten aangelegt file 2507, folio 559
Jan. 5, 1692 Vertreck van de princen Hoeko en Neoman naer Ternaten met de chialoup de Tonijn file 2508, folio 7-8
Dec. 13, 1694 Patsjallangh de Tonijn van Sirrebon geretoureert met een origineele missive van den resident Christiaen Krijger aen dese regeeringe de dato 5e deser file 2513, folio 874
March 25, 1696 De patsjallang de Tonijn vertreckt derwaert met den capiteyn lieutenant Rudolph Goens tot vervangh van den capiteyn Willem Kuffelaer in ’s Conings Casteel file 2515, folio 182
March 28, 1696 De patsjallang de Tonijn retourneert van Bantam met een geleyd briefje van de heer Joannes Cops en raad aldaer file 2515, folio 233-234
July 10, 1696 Een der matrosen van de patsjalangh de Tonijn werd aan ’t eyland ’t Sieloera vermist file 2516, folio 530
July 19, 1696 Nader dog te vergeefs g’inquireert nae de vermiste matroos van de patsjallangh de Tonijn file 2516, folio 553
Aug. 7, 1696 De patsjallang de Tonijn comt over Bantam uyt de Straat Sunda file 2516, folio 646
Feb. 4, 1697 De patsjallangh de Tonijn komt van Bantam file 2517, folio 80
March 19, 1701 Zijnde per de Tonijn 40 rds payement na Tanjongpoura afgegaan file 2521, folio 132
April 4, 1701 De patsjallang de Tonijn komt van Tanjongpoura met een brief van den commanderent vaandrager en verthoninge van dies corten inhout file 2521, folio 161-162
Sept. 8, 1738 Per de tanjongpoura de Tonijn een briefje na Bantam afgevaardigt file 2569, folio 470