Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Theeboom. We found 18 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 21, 1702 De fluyt de Theeboom behouden aan Cabo de Goede Hoop gearriveert file 2522, folio 404
June 25, 1702 Advisen der komste van de fluyt de Theeboom uyt ’t patria in de Straat Sunda file 2522, folio 426
June 28, 1702 Aankomste van de fluyt de Theeboom uyt het patria file 2522, folio 438
June 28, 1702 Bedragende de ladinge van gemelte fluyt de Theeboom f. 20134.5.- file 2522, folio 441
Aug. 23, 1702 Depêsche van de fluyten de Theeboom en Overrijp na Ceylon om van daar tot retourschepen in d’aanstaande besendinge na ’t vaderland gebruykt te werden file 2523, folio 579
July 19, 1704 Met de papieren van de fluyt de Theeboom komende uyt ’t vaderland file 2525, folio 378
July 20, 1704 Van gelijcken arriveert uyt het vaderland te deser rheede de fluyt de Theeboom file 2525, folio 384-385
May 17, 1707 En de Theeboom in een slegten staat aan dien uythoek g’arriveerd file 2530, folio 325
July 26, 1707 Ontfang van een Bantams briefje ten geleyde van een dito van het schip de Theeboom komende uyt het patria file 2531, folio 524
July 27, 1707 Retour van de patchiallang de Bescherming uyt de Straat Sunda met de aangebragte papieren per de fluyt de Theeboom uyt het patria file 2531, folio 526
July 30, 1707 Paresse van de fluyt de Theeboom uyt het vaderland voor reekening van de Camer Zeeland file 2531, folio 527-528
Aug. 16, 1707 Aanleg van de scheepen Barnevelt en de Theeboom na ’t patria voor reekening der Camer Amsterdam file 2531, folio 585
Sept. 18, 1710 Tijding uyt de Straat van de fluyt de Theeboom komende uyt het vaderland file 2534, folio 526
Sept. 21, 1710 Arrivement van de fluyt de Theeboom van Amsterdam met 138 coppen file 2534, folio 534-535
Oct. 21, 1710 Vertrek van de Theeboom na Samarang met den Capitain Jan van Westreenen g’eligeerde gesaghebber van Sourabaya file 2534, folio 601
Dec. 22, 1710 Arrivement van de fluyt de Theeboom van Samarang met de nevenstaande lading file 2534, folio 760-761
Jan. 28, 1711 De fluyt de Theeboom over Bima na Banda file 2535, folio 91-92
Jan. 28, 1711 Lading van de Theeboom file 2535, folio 97-98