Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Sterre. We found 54 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 21, 1705 De boot de Sterre vertrekt weder naar de Straat Sunda file 2527, folio 522
June 27, 1705 De boot de Sterre verschijnd uyt de Straat met de papieren van het schip Hoedekeskercke uyt het patria komende file 2527, folio 539
July 5, 1705 Uyt de Straat per de boot de Sterre een pacquet papieren van de fluyt Slooten komende uyt het vaderland ontfangen file 2527, folio 598
July 19, 1705 Per de boot de Sterre een pacquet papieren uyt de Straat Sunda dat aldaar op de Berckel uyt Bengaale was aangebragt, ontfangen file 2527, folio 625
Aug. 18, 1705 De bood de Sterre komt met de vaderlandse een Kaapse papieren van Donkervliet uyt de Straat Sunda file 2527, folio 730
Aug. 25, 1705 De boot de Sterre gaat uyt kruyssen naar de Straat Sunda file 2527, folio 753
Sept. 4, 1705 De boot de Sterre komt uyt de Straat met de vaderlandse papieren van d’Unie file 2527, folio 781
Sept. 15, 1705 De boot de Sterre brengt de vaderlandse en Caapse papieren van Sirjansland aan, zijnde in de Straat gearriveert file 2527, folio 814-815
Sept. 15, 1705 De boots het Vuur en de Sterre werden onder opsigt van schipper Jan Reyndertsz. Faber na de Straat Sunda afgevaardigt file 2527, folio 816
Nov. 8, 1705 De fluyte de Haas met de baas caartenmaker Cornelis Coops en de boot de Sterre retourneren uyt de Straat Zunda file 2527, folio 988-989
Nov. 9, 1705 De boot de Sterre na de Straat Sunda file 2527, folio 994
Dec. 8, 1705 Per de boot de Sterre een brievje van den raad extraordinairis Hendrick Bekker uyt het schip ’t Casteel Batavia komende uyt Cormandel aangebragt file 2527, folio 1053
Dec. 9, 1705 Item de boot de Sterre na de Straat Sunda afgesonden file 2527, folio 1063
Dec. 18, 1705 De boot de Sterre uyt de Straat Zunda met de papieren van de scheepen Vrijburg, de Lek en Beyeren, ’t eerste uyt ’t vaderland en ’t andere van Cormandel en Ceylon aldaar g’arriveert file 2527, folio 1080-1081
Dec. 20, 1705 De boot de Sterre vertrekt naar de Straat Sunda file 2527, folio 1091
Dec. 22, 1705 De boot de Sterre vertrekt na de Straat Sunda file 2527, folio 1104
Jan. 7, 1706 De boot de Sterre over Cheribon na Tagal met den Chinees Khaylock afgesonden file 2528, folio 8
Jan. 29, 1706 De boot de Sterre van Tagal over Cheribon file 2528, folio 39
Feb. 7, 1706 De bood de Sterre vertrekt nae de Straet Sunda file 2528, folio 52
Feb. 16, 1706 De boot de Sterre arriveert uyt de Straet Sunda met de papieren van Driebergen uyt ’t vaderland aldaer aengebragt file 2528, folio 65-66