Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Spiegel. We found 21 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 11, 1694 Het schip de Spiegel voor reecqueningh van de camer Amsterdam over Cabo de Goede Hoop uyt het vaderlant gearriveert file 2513, folio 868
Jan. 4, 1695 De schepen de Spiegel en ’t Huys te Duynen voor de tweede besendinge naer ’t vaderland aengelegt en de schippers daerop gecontinueert file 2514, folio 14
Jan. 21, 1695 Resolutie om de retourschepen de Spiegel en ’t Huys te Duynen uyterlijk de 5e February aenstaande voort te schicken file 2514, folio 75
Feb. 1, 1695 Na Bantam gerecommandeert verversing te besorgen voor de op vertreck staande twee retourschepen de Spiegel en ’t Huys te Duynen file 2514, folio 107
Feb. 7, 1695 Vertrek van de retourschepen de Spiegel en ’t Huys te Duynen over Cabo de Goede Hoop naer ’t vaderlant file 2514, folio 112
Jan. 19, 1702 Ontfangen per Inlands vaartuygh een advys briefje van d’overheden van het schip de Spiegel komende uyt het vaderland file 2522, folio 41
Jan. 21, 1702 Ontfang van de papieren met het schip de Spiegel aangebragt en waar deselve in bestaen file 2522, folio 43
Dec. 10, 1704 Aankomst van het schip de Spiegel uyt het lieve vaderland file 2525, folio 809
Dec. 10, 1704 Specificatie van ’t aangebragte carguasoen per de Spiegel file 2525, folio 812-813
Jan. 30, 1707 Paresse van ’t schip de Spiegel uyt het patria voor rekening der Camer Amsterdam met de nevenstaande papieren file 2530, folio 83
Jan. 30, 1707 Aangebragte manschap en ladinge per gemelte bodem de Spiegel file 2530, folio 85
Sept. 21, 1707 Vertrek der scheepen Cattendijk, de Spiegel, Ilpendam, Wassenaar en Vosmaar na Souratta file 2531, folio 659
Sept. 21, 1707 Alsmede in de Spiegel file 2531, folio 661-663
June 24, 1708 Retour van de patchiallang de Coffyboom uyt de Straat met de papieren aldaar per de Spiegel aangebragt file 2532, folio 382
June 25, 1708 Verschijninge van ’t schip de Spiegel uyt Souratta over Mallabaar file 2532, folio 385
Sept. 8, 1708 ’t Schip de Spiegel over Ceylon en Mallabaar na Zouratta met schrijvens file 2532, folio 579
June 9, 1709 ’t Schip de Spiegel van Zouratta over Mallabaar met brieven van daar file 2533, folio 311-312
Sept. 13, 1709 Vosmaar en de Spiegel na Persia file 2533, folio 482
Sept. 13, 1709 ’t Geladene Vosmaar en de Spiegel file 2533, folio 482-483
Dec. 24, 1710 Arrivement van het schip de Spiegel uyt Bengale file 2534, folio 762