Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Snip. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 26, 1728 Depesche van den brigantijn de Hoop, de chialoup de Olijftak, de patchiallang de Snip ter adsistentie van ’t gemelde vaartuyg file 2561, folio 233
April 30, 1728 Retour van de chialoup de Olijfftak, de brigantijn de Hoop en de patchiallang de Snip in geselschap van ’t gemaakte vaartuyg uyt het wrack van Zeewijck file 2561, folio 237
Oct. 4, 1728 Depeche van Velserhooft na Palembang en de Snip na Jamby file 2561, folio 554
Dec. 12, 1728 Het galjoot de Snip van Jamby met 343 picols peper 214 ½ reaalen stofgoud en een brieff van den resident file 2561, folio 734
June 14, 1729 Het galjoot de Snip en pantchiallang de Veerman met een brief na Bantam om in de Straat Sunda te kruyssen file 2562, folio 389-390
Sept. 13, 1729 Het gearmeerde galjoot de Snip met een briefje na Jamby file 2563, folio 652
Nov. 14, 1729 Het galjoot de Snip van Jamby met een brief file 2563, folio 829-830
March 31, 1730 De patchiallang de Snip uyt de Straat Sunda terug met een brief van de overheden van Schuytwijk file 2564, folio 257
April 20, 1730 Het galjoot de Snip met capitein Hendrik Duirveld en een gemeene en secrete brief na Samarang file 2564, folio 339
June 14, 1730 Het jagt Westvriesland en het galjoot de Snip na de Straat Sunda file 2564, folio 499
Oct. 5, 1730 Arrivement van van Palembang het galjoot de Snip met 125000 lb thin en een briefje file 2564, folio 735
Feb. 27, 1731 Afsending van twee brieven per het galjoot de Snip en de bood de Boode aan den wimpelvoerder Joris Vermouw en de Palembangse residenten file 2565, folio 165
Dec. 17, 1731 Het galjoot de Snip van Palembang file 2565, folio 855
July 16, 1732 Het galjoot de Snip na Samarang met brieven soo gemeen als apart file 2566, folio 467-468
Aug. 21, 1732 Het galjoot de Snip na Samarang file 2566, folio 593
Sept. 16, 1732 Het galjoot de Snip van Samarang met een aparte brief van den commandeur file 2566, folio 637
Sept. 25, 1732 Het galjoot de Snip na Samarang met schrijvens aan de bedientens zoo gemeen als apart file 2566, folio 653-654
Oct. 12, 1732 Het galjoot de Snip van Samarang file 2566, folio 697
Nov. 13, 1735 De Banjarmassingse commissianten vertrocken na derwaarts met het jagt de Windhond in geselschap van de brigantijn de Rotte en het galjoot de Snip file 2567, folio 870
Nov. 13, 1737 Arrivement van het galjoot de Snip van Macasser met schrijvens file 2568, folio 924-925