Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Snauw. We found 49 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 7, 1683 Item ’t jagtie de Snauw van hier na Poulo Timaon om ’t opperhooft met de Japanse papieren en vaderlantse goederen af te haelen file 2495, folio 874
Sept. 8, 1683 De jagtjens de Snauw en Smith na Bantam met den capiteyn Joan Struys en lieutenant Meville file 2495, folio 874
Sept. 16, 1683 ’t jagtje de Snauw van Bantam met een missive[456] van den capiteyn Harman Dirck Wanderpoel file 2495, folio 902
Sept. 26, 1683 ’t Jagtje de Snauw na het eyland Timaon met en briefje[472] aen den oppercoopman Andries Cleyer file 2495, folio 912
Dec. 20, 1683 ’t Jagtie de Snauw van Poulo Timaon terugge met de Japanse papieren[599] file 2495, folio 1148-1149
Feb. 11, 1684 ’t Jagtje de Snauw naar Cheribon met den provisioneel capitein Joan Maurits en een briefje aan de residenten file 2496, folio 171-172
March 11, 1684 d’Chialoup de Snauw van Cheribon terugge file 2496, folio 326
Oct. 3, 1684 De chialoup de Snauw en twee patchiallangs en eenige duyckers met den capitein Jochum Michielsz na de Duysent eylanden naer de wracken van ’t jagt ’t Huys te Cleef en ’t hoecker de Boode file 2497, folio 1118
Dec. 8, 1684 ’t Jagje de Snauw na de Straat Sunda met een briefje[448] aan de heer ordinaris raat Marten Pit file 2497, folio 1395
Dec. 20, 1684 Den eersten clercq van ’t bestellen der generale papieren[460] aan de retourvloot uyt de Straat Sunda en per ’t jagje de Snauw van Bantam terugge file 2497, folio 1411
April 22, 1685 Item de Snauw van Cheribon file 2498, folio 307
May 5, 1685 ’t Jagtje de Snauw van Cheribon met tijdinge[143] van de dood van ’t opperhooft Marten Sampson file 2498, folio 378
May 26, 1685 ’t Jagtje de Snauw na Cheribon met schrijvens[165] aan den residenten file 2498, folio 420
June 16, 1685 ’t Jagtje de Snauw van Cheribon met schrijvens[187] van den raat aldaar file 2498, folio 463
June 27, 1685 Briefje[201] na Bantam per ’t jagtje de Snauw file 2498, folio 482-483
July 22, 1685 Briefje[247] van Bantam per ’t jagtje de Snauw file 2498, folio 613
Aug. 10, 1685 ’t Jagt de Snauw na Bantam met een briefje[269] aan oppercoopman Everaert van der Schuere en den raad file 2499, folio 675-676
Aug. 23, 1685 Item de chialoup den Eliphant of ’t jagtje de Snauw tot een advysjagt file 2499, folio 722
Aug. 31, 1685 Briefje[307] van Bantam per de Snauw file 2499, folio 743
Oct. 12, 1685 Item ’t jagtje de Snauw en de sloep de Leeuw naar Malacca aangelegt file 2499, folio 816