Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Schelvis. We found 18 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 20, 1688 Per pantchiallang de Schelvis van Cheribon een origineel briefje[299] van den oppercoopman Johannes de Hartogh file 2503, folio 266
March 18, 1702 De pantchiallang de Schelvis vertrekt na Sirrebon met een missive aan den resident en raad file 2522, folio 164
April 1, 1702 De pantchiallang de Schelvis retourneert van Sirrebon met brieven van den resident en raad file 2522, folio 219
March 26, 1703 De patshalling de Schelvis met de originele brief van den 4e february file 2524, folio 105
July 15, 1703 Van Cheribon verschijnd alhier de chialoup de Elisabeth en de patchallings de Vogelstruys en de Schelvis met 4 houtvlotten file 2524, folio 283
July 24, 1703 Depêsche van de chialoup Elisabeth nevens de patschallings de Vogelstruys en de Schelvis na Cheribon tot het afhalen van vier houtvlotten aldaar met een brievje deser regering file 2524, folio 296
Oct. 18, 1703 De chialoupen Venlo en Rommelpot nevens de patschiallings de Casuaris, de Schelvis en de Vogelstruys tot het opsoecken en naspeuren de vijandelijcke scheepen over twee diverse wegen aangelegt file 2524, folio 438
Dec. 14, 1703 Sijnde de chialoup Venlo en de patschallang de Schelvis aan Polu Capas en Poulo Timaon gelaten omme daaraff de Siamsvaarders te verwittigen file 2524, folio 547
Feb. 20, 1704 Wedercomste van de pantsjallang de Schelvis sijnde door ’t Japans opperhooft aan ’t eyland Capas gelaten om op de Siamsvaarders te kruyssen file 2525, folio 95
May 12, 1704 Ontfang van een brievje van den resident Jacob Heyrmans en raad tot Cheribon per patschallangs de Vogelstruys en de Schelvis file 2525, folio 235
June 3, 1704 Van Cheribon arriveeren de chialoup de Elisabeth en de pantsjallang de Schelvis en Vogelstruys met vier houtvlotten file 2525, folio 268
Sept. 7, 1705 De patchiallang de Schelvis zeylt na de mond van de Croangse rivier en tot wat eynde file 2527, folio 790
Sept. 17, 1705 De patchiallang de Schelvis retourneert van de mond der rivier Craoangh met een goede quantiteyt branthout file 2527, folio 822
Oct. 20, 1705 De patchiallang de Schelvis vertrekt na Samarang met een brievje voor de Tagalse officieren file 2527, folio 924
Feb. 19, 1706 De patchiallang de Schelvis vertrekt nae Cheribon om op sijn retour op Pamacassan en Tsjassem na de voorraed der houtwerken te vernemen file 2528, folio 70
March 25, 1706 De patchiallang de Schelvis na Pamanoecan met een schriftelijk ordonantie afgevaerdigt file 2528, folio 120
June 4, 1706 De patchiallang de Schelvis retourneert van Tagal file 2528, folio 244
June 25, 1706 Per de Blauwen Berg en de patchiallang de Schelvis gemeen en secreet schrijvens na Samarang gesonden file 2528, folio 307-308