Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Schelde. We found 54 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 27, 1684 Item van de opperhoofden van ’t schip de Schelde comende uyt ’t vaderlant file 2497, folio 863
July 27, 1684 ’t Schip de Schelde uyt ons vaderlant op de rheede over de Caap de Goede Hoop voor Zeelant met 231 coppen file 2497, folio 863-864
July 27, 1684 Aancomste van de scheepen de Schelde, de Post, de Faam, en Langewijk uyt het patria aan de Caap file 2497, folio 865-866
Oct. 13, 1684 Volle premie aan de overheden van ’t schip de Schelde voor de uytreyse toegelegt voor Zeelant file 2497, folio 1141
Nov. 6, 1684 ’t Schip de Schelde na Cormandel over Malacca met den Edele Cornelis van der Duyn gedestineert commandeur voor Jaffanapatnam file 2497, folio 1227
July 1, 1685 De scheepen de Schelde, Castricum en Strijen naar Japan met nieuw opperhooft, den Edele Andreas Cleyer file 2498, folio 499
July 1, 1685 Ladinge van de Schelde file 2498, folio 499
Oct. 28, 1685 ’t Jagt de Schelde over Ceylon en Mallabaar naar Suratta file 2499, folio 857
July 16, 1686 ’t Jagt de Schelde uyt Souratta met brieven[206] van daar en Persia file 2501, folio 944
Oct. 8, 1686 Schipper Crijn de Coster repatrieert met de Schelde file 2501, folio 1220
Sept. 12, 1688 Per Inlants vaartuygh uyt de Straat Sunda briefje van de opperhoofden op het schip de Schelde file 2503, folio 398-399
Sept. 12, 1688 De chialoup de Hengelaar naar de Straat Sunda met een briefje[42] aan de opperhoofden van voorsz. schip de Schelde file 2503, folio 399
Sept. 16, 1688 ’t Schip de Schelde uyt Europa voor Zeeland met 204 coppen file 2503, folio 405-406
Oct. 19, 1688 ’t Schip de Schelde tot een retourbodem aangelegt file 2503, folio 456
Nov. 2, 1688 En den schipper Jan Speelman ‘van de fluyt ’t Huys te Spijk’ op ’t retourschip de Schelde ‘te laten overgaan’ file 2503, folio 502
Nov. 9, 1688 De volle premie voor de opperhoofden van ’t schip de Schelde toegelegt file 2503, folio 511
Dec. 25, 1688 De retourscheepen Oosterlant, Java, Voorschoten, de Schelde, Langewijk, en Oosthuysen naar het hooge lant van Bantam file 2503, folio 581
Dec. 23, 1691 ’t Schip de Schelde arriveert uyt het vaderlant te deser rhede file 2507, folio 572-573
March 5, 1692 ’t Schip de Schelde nae Bantam file 2508, folio 167
March 16, 1692 ’t Schip de Schelde mede van daer met nader schrijven[6] en een ladinge peper file 2508, folio 194