Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Royaal James. We found 12 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 12, 1688 ’t Engels jagtje de Royaal James legt onder Poulo Panjang nog ten ancker file 2503, folio 568
Jan. 28, 1689 Resolutie over de beantwoorde ondervragingh der officieren van ’t Engels schip de Royaal James file 2504, folio 92-93
Feb. 4, 1689 Relaes[214] van d’Hr. ontfanger generael en de gecommitteerde leden uyt den Raad van Justitie wegens de acceptatie van ’s Compagnies hulp bij de officieren van ’t Engels schip de Royaal James file 2504, folio 105-107
Feb. 4, 1689 Resolutie om aan d’Engelse officieren van ’t schip de Royaal James de noodige accomodatie van slaven etc. te doen erlangen file 2504, folio 111
Feb. 25, 1689 Aen de officieren van ’t Engels schip de Royaal James toegestaen het voornoemde schip met sijn toebehooren te mogen vercoopen dogh onder conditie file 2504, folio 162
March 15, 1689 William Beek en Ouwen Zanders matroos van ’t gedevaliseerde en aan de wal gebragte Engels schip de Royaal James met hun versoek om transport naar Europa file 2504, folio 209
April 1, 1689 Resolutie om geen 200ste penning te vorderen van ’t vercogte ondeugende Engelse schip de Royaal James file 2504, folio 234
June 10, 1689 d’Engelse van ’t schip de Royaal James transport met ’s Compagnies bodem naer Cormandel toegestaen file 2504, folio 357
Aug. 12, 1689 Thien Engelsen van de Royaal James met Sint Martensdijk naar Cormandel over te laten vaeren file 2505, folio 536
Oct. 25, 1689 Aan 4 Engelse van de Royaal James transport naer Cormandel verleent file 2505, folio 781
Dec. 27, 1689 Acte van indemnitie[169] van de opperhoofden van ’t Engels schip over den ontfang van de geborge peper van de Royaal James file 2505, folio 951-954
Aug. 18, 1702 Het Engels canon van de Royaal James en voorts onbequaem ditto tot het onderlagen der reets aangelegde retour schepen te gebruyken file 2523, folio 555