Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Purmer. We found 58 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 10, 1683 ’t Jaght de Purmer en het schip Willem Hendrick aen de Caap file 2495, folio 560
Nov. 7, 1683 Item de Purmer met den oppercoopman Abraham Lens file 2495, folio 1038-1039
Nov. 7, 1683 Twee briefjes[543] van den schipper Willem Hagedoorn uyt de Purmer in de Bengaalse revier aen Haer Edelens file 2495, folio 1049-1056
March 20, 1684 Lading uyt Bengale met de Purmer na ’t patria ter waarde van f. 180670:12:1 file 2496, folio 347-348
Dec. 24, 1685 Vertrek van de heer Hendrik van Rheede met de Purmer en Adrichem na Ceylon file 2499, folio 1023
May 24, 1686 ’t Jagt de Purmer uyt Bengale file 2500, folio 733
June 12, 1686 ’t Jagt de Purmer na Bantam file 2501, folio 811
June 20, 1686 ’t Jagt de Purmer en ’t Fluyt Westbroek van de reyse na Bantam terugge file 2501, folio 834
July 9, 1686 Item de Purmer na Bengale aangelegt file 2501, folio 916
Aug. 26, 1686 Zeylden van hier ’t jagt de Purmer, met de fluyten Voorschoten en de Helder naar Bengale file 2501, folio 1022
Jan. 2, 1688 ’t Montant der aangebragte coopmanschappen per voornoemde jagt de Purmer van Bengale file 2503, folio 6
May 18, 1688 Naar Cormandel ’t jagt de Purmer file 2503, folio 222
July 12, 1688 Sulthan Hingalaga wert met sijn gevolg van ’t jagt de Purmer afgehaald door gecommitteerdens file 2503, folio 303
Aug. 6, 1688 Item de geheele voorraat van gout per Honsholredijk en de Purmer na Cormandel file 2503, folio 339
Aug. 20, 1688 ’t Retourschip Honsholredijk en ’t jagt de Purmer naar Coromandel file 2503, folio 364
Aug. 25, 1689 ’t Jagt de Purmer van Jaffanapatnam, missive[483] van d’Ed. Hr. commissaris Hendrik Adriaan van Rheede file 2505, folio 594
Oct. 25, 1689 Schipper Gilles van Marckel en de verdere officieren van ’t jagt de Purmer daarop te plaatsen file 2505, folio 780
Oct. 25, 1689 Schipper Otto van Thiel op de Purmer naar ’t vaderland verlost file 2505, folio 780
Dec. 28, 1689 ’t Schip de Purmer naer Bantham om sijn manquerende peperladinge aldaar te suppleren file 2505, folio 955
Feb. 12, 1692 Arrivement van ’t jaght de Purmer uyt het vaderlant file 2508, folio 102-103