Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Pool. We found 44 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 26, 1698 ’t Galjoot de Pool uyt Bengale met gemeen en secreet schrijvens van de heer raad extraordinaris van India Pieter van Dijxhoek en den raad tot Ougly file 2518, folio 685
Nov. 26, 1698 Ladinge van ’t galjoot de Pool file 2518, folio 687
Dec. 5, 1698 Vertrek van den waterfiscaal en gecommitteerde tot het monsteren van de retourschepen per het freguat de Pool file 2518, folio 710
Dec. 14, 1698 Het freguat de Pool retourneerd met den waterfiscaal en gecommitteerde van het monsteren der voorsz. schepen file 2518, folio 723
Jan. 6, 1699 Vertrek van ’t freguat de Pool na Macassar met eenige militairen onder den capitain Michiel Ram file 2519, folio 8
Sept. 9, 1699 Het freguat de Pool van Macassar met een ample missive van den gouverneur en raed aldaer file 2519, folio 589
Sept. 10, 1699 Inhalinge den brieven van de koningen van Bony en Goa per de Pool aangebragt file 2519, folio 591-592
Nov. 10, 1699 Het freguat de Pool vertrekt over Malacca na de Westcust file 2519, folio 770
Feb. 4, 1700 Ontfang eener missive der bediende op Sumatra’s Westcust en aenkomste van ’t freguat de Pool aldaer file 2520, folio 71
March 2, 1700 Aankomste van den E. Cornelis Beernink per ’t freguat de Pool van Sumatra’s Westcust file 2520, folio 125
June 29, 1700 En het freguatje de Pool voor Bengale file 2520, folio 329-330
Dec. 26, 1700 Aancomste van ’t freguat de Pool uyt Bengale met schrijvens van den directeur en raed file 2520, folio 688
Dec. 26, 1700 De retouren per voormelte freguat de Pool herwaerts gesonden belopen f. 81924:6:- file 2520, folio 689
Jan. 28, 1701 Depart van den waterfiscaal om met het freguat de Pool die bodems te volgen tot het doen der gewoone monstering file 2521, folio 38
Feb. 5, 1701 ’t Freguat de Pool reverteerd met den waterfiscaal van het monsteren der jongst vertrocke drie retourschepen file 2521, folio 53
May 9, 1701 ’t Freguat de Pool vertrekt met volck en provisiën nae het schip Vrijburg tot desselfs adsistentie file 2521, folio 219
May 13, 1701 ’t Freguat de Pool reverteert van het schip Vrijburgh uyt de Straet Sunda file 2521, folio 230
May 24, 1701 ’t Freguat de Pool en de chialoup van den waterfiscaal na de eylanden op een vreemt schip uyt te senden file 2521, folio 246
May 27, 1701 Rapport van den schipper van ’t freguat de Pool en substituyt van de waterfiscaal file 2521, folio 247
Aug. 11, 1701 En ’t freguat de Pool vooraf met de nodige advysen na Souratta te senden file 2521, folio 392