Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Peerl. We found 27 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 14, 1691 Arrivement van ’t Engelse schip de Peerl van Bancaoule om het te vertimmeren file 2507, folio 158
April 20, 1691 Den capitein van ’t Engels scheepje de Peerl versoekt dat sijn scheepje mag werden gerepareert file 2507, folio 163
May 1, 1691 Besluyt om op het versoek van den Engels capitein Jems Periman dat sijn scheepje de Peerl op Onrust mogt werden gerepareert ’tselve door onse basen te laten visiteren file 2507, folio 189
June 1, 1691 ’t Versoek van den capitein van ’t Engels scheepje de Peerl dat sijn scheepje voor ’s Compagnies gedevaliseerde schepen mogt werden gerepareert, afgeslagen file 2507, folio 252
Jan. 26, 1692 Aancomste van een Engels scheepje genaamt de Peerl van Bankahoelo gedestineert naer Madras file 2508, folio 55
March 28, 1692 ’t Engels jaght de Peerl nae Madras met een briefje aan den gouverneur Laurens Pit tot Nagapatnam file 2508, folio 258-259
May 15, 1700 Depart van twee Portugese scheepjes de Peerl en de Resolutie file 2520, folio 242
June 5, 1701 Arrivement van ’t Engels schip de Peerl van Bankahoule file 2521, folio 271
June 14, 1701 Vertreck van de Engelse scheepen Dalkwood Frequat, Northumbderland, en de Peerl na China file 2521, folio 283
Nov. 23, 1702 Item van ’t Engels scheepje de Peerl van Banjar file 2523, folio 824-825
Aug. 9, 1739 Door een onderstuurman van ’t uytkomende schip de Peerl sijn aengebragt soo vaderlandse en Caabse papieren file 2570, folio 499-500
Aug. 21, 1740 Het schip de Peerl vertrekt na Malacca met schrijvens file 2571, folio 614
Jan. 5, 1741 Het schip de Peerl van Malacca met schrijvens gearrriveert file 2572, folio 9
March 2, 1741 Het schip de Peerl over Cheribon na Rembang gedepecheert met schrijvens voor beyde die plaatsen file 2572, folio 112
July 5, 1741 Vertreck van de scheepen Lis en de Peerl over Cormandel na Bengale met schrijvens file 2572, folio 403
July 5, 1741 Lading van het schip de Peerl file 2572, folio 405
Feb. 4, 1742 Communicatie dat het na gemelte directie moetende schip de Peerl te Nagapatnam gearriveert was file 2573, folio 77
March 30, 1742 ’t Schip de Peerl met een briefje uyt Bengale file 2573, folio 144
Sept. 18, 1742 Het schip de Peerl met een briefje na Tagal file 2573, folio 506
Oct. 22, 1742 ’t Schip de Peerl met een briefje na Cheribon file 2573, folio 575