Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Pallas. We found 26 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 5, 1726 Arrivement van ’t schip de Pallas met Colombose, Gaalse en Mallabaarse advysen file 2560, folio 934
Nov. 5, 1726 Aanwijsinge van ’t geladene in de Pallas file 2560, folio 935
July 28, 1729 Den boekhouder van het uytkomende schip de Pallas aan de wal met de nevenstaande papieren file 2562, folio 487
July 29, 1729 Het schip de Pallas uyt het vaderland met 121 koppen file 2562, folio 494-495
Feb. 13, 1730 De overheden van de Pallas erlangen hun afscheyt en werden de papieren voor ’t vaderland geïnterrogeert file 2564, folio 81
Feb. 14, 1730 Het schip de Pallas onder zeyl met een montant van f. 307689:11:-- file 2564, folio 82
Feb. 14, 1730 Een briefje aan de Caabse ministers per roeyschuyt na het schip de Pallas file 2564, folio 84-85
July 7, 1732 Den boekhouder van de Pallas met de vaderlandse papieren aan land file 2566, folio 436
Aug. 4, 1732 ’t Huys ten Donk, Clarabeek en de Pallas na Bengale met schrijvens file 2566, folio 554
Jan. 21, 1738 Ditos met de Pallas file 2569, folio 24
June 12, 1742 Ontfangen drie advysbriefjes van de uytkomende scheepen Sijbecaspel, Kerkwijk en de Pallas file 2573, folio 309
June 15, 1742 De boekhouders van de uytkomende scheepen Sijbecaspel en de Pallas aan de wal met schrijvens van de Hoog Edele Heeren 17en en van de Camer Middelburg file 2573, folio 331
June 20, 1742 Arrivement van de uytkomende scheepen Kerkwijk, Sijbecaspel en de Pallas file 2573, folio 343
June 20, 1742 Mitsgaders van de Pallas file 2573, folio 348-349
Sept. 5, 1742 ’t Schip de Pallas na Sumatra’s Westcust file 2573, folio 484
April 11, 1743 ’t Schip de Pallas gearriveert van Sumatra’s Westcust met brieven en berigten als in den text file 2574, folio 210-212
May 9, 1743 Het schip de Pallas met gemeen en secreet schrijvens na Samarang file 2574, folio 274-275
July 17, 1743 Het schip de Pallas arriveert van Java’s Oostcust met een lading houtwerken en een gemeene brieff file 2574, folio 416
Nov. 3, 1743 ’t Schip de Pallas arriveert van Samarang met eenige passagiers en schrijvens van de bediendens file 2574, folio 579-580
Feb. 12, 1745 Alsmede van ’t schip de Pallas na Ambon file 2575, folio 33