Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Olijftak. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 29, 1728 De chialoup de Olijftak van Samarang over Cheribon met twee brieven van de bedientens ter gedagte plaatsen file 2561, folio 178-179
April 26, 1728 Depesche van den brigantijn de Hoop, de chialoup de Olijftak, de patchiallang de Snip ter adsistentie van ’t gemelde vaartuyg file 2561, folio 233
May 29, 1728 Het schip Doornick met de chialoup de Olijftak en de losboot de Bergwerker ten afhaal van na Banjermassing met 22000 Mexicaanse realen en een briefje file 2561, folio 274-275
Dec. 10, 1728 De chialoup de Olijftak na Tanjongpoura met de gecommitteerdens tot het uytdeelen der goede maanden, een briefje en verscheyde benodigtheeden file 2561, folio 729
Jan. 9, 1729 En somede de chialoup de Olijftak file 2562, folio 6
June 7, 1729 De chialoup de Olijftak na Jamby met een brief en de nevenstaande lading file 2562, folio 377-378
Dec. 12, 1729 Retour van de chialoup de Olijftak van Jamby met een briefje nevens partij goud en peper file 2563, folio 897
Feb. 15, 1730 De chialoup de Olijftak met een brief aan de residenten en een aan de gesamentlijke Cheribonse princen file 2564, folio 98-99
April 3, 1730 Retour van de chialoup de Olijftak met een brief van Cheribon file 2564, folio 269
May 17, 1730 De chialoup de Olijftak en de pantschallang de Suykermaalder na Jamby; item de patchiallang de Koning van Johor over gemelte plaats na Malacca met brieven file 2564, folio 405
Nov. 24, 1730 Item van de Olijftak van Jamby nevens een missive file 2564, folio 883
Dec. 6, 1730 Waarom de Olijftak na Poulo Pandjang is gedepescheerd file 2564, folio 934
Dec. 14, 1730 Aankomst der clercquen van het bestellen der vaderlandse papieren met de getekende recipissen en een brief van Bantam nevens een van den schipper van het jagt den Arend per de chialoup de Olijftak file 2564, folio 965
Jan. 22, 1731 De chialoup de Olijftak met een briefje naar Macassar vertrokken om van daar naar Banda voort te zeylen file 2565, folio 65
Sept. 3, 1732 Het schip Padmos en de chialoup de Olijftak van Banda file 2566, folio 615
Jan. 26, 1738 Het schip de Spiering en de chialoup de Olijftak gedestineerd na Banda verlaten mede dese rheede file 2569, folio 35
Oct. 14, 1741 De chialoup de Olijftak met schrijvens uyt Banda file 2572, folio 617
Oct. 23, 1741 De chialoup de Olijftak over Cheribon na Tagal vertrocken met schrijvens voor beyde plaatsen file 2572, folio 623-624
Nov. 22, 1741 Een briefje van Tagal per het schip Meyenberg en de chialoup de Olijftak ontfangen file 2572, folio 684
Feb. 12, 1742 De chialoup de Olijftak en de tanjongpoura de Jansvogel met een briefje van geleyde na Banda file 2573, folio 84