Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Mercurius. We found 24 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 24, 1703 Mitsgaders een door d’overheden van ’t galjoot de Mercurius mede uyt ’t vaderlant komende file 2524, folio 188
May 26, 1703 Den geweldiger Wouter de Vries reverteert uyt de Straat Sunda met de papieren van de Mercurius; item van de scheepen Concordia van Ceylon en de Hartloop uyt Bengale komende file 2524, folio 190-192
May 30, 1703 Arrivement van ’t galjoot de Mercurius uyt ’t vaderland ter deser rheede file 2524, folio 202
Oct. 15, 1703 ’t Galjoot de Mercurius vertreckt over Cheribon, Samarang, Japara en Sourabaya file 2524, folio 432
April 13, 1704 Arrivement van het galjoot de Mercurius met een missive van den capitain Pieter Hoogerlinde en raad tot Sourabaya file 2525, folio 180
July 5, 1704 De galjoots het Hoen en de Mercurius werden na Bombahia afgevaardigt file 2525, folio 348
Aug. 3, 1705 De vier nevenstaande scheepen na het vaderland ende het galjoot de Mercurius naar Persia gedestineert file 2527, folio 677
Oct. 8, 1705 ’t Galjoot de Mercurius vertrekt over Mallabaar na Persia file 2527, folio 889-890
June 7, 1706 De bood de Sterre comt uyt de Straet Zunda met den papieren per ’t galjoot de Mercurius uyt Persia en Mallabaar aldaer aengebragt file 2528, folio 252
June 8, 1706 Arrivement van ’t galjoot de Mercurius uyt Persia met een lading ten bedrage van f. 3620:15:2-- file 2528, folio 255
June 11, 1706 Popkensburg en Waerde over Ceylon na ’t vaderland, ’t Casteel Batavia en Monster na Persia, Zanthorst na Bengale, de Mercurius na Malacca en de Vegt na Tagal aengelegd file 2528, folio 276
June 18, 1706 ’t Galjoot de Mercurius met een briefje na Malacca gedepecheert file 2528, folio 293
Oct. 15, 1706 ’t Galjoot de Mercurius met den vaendrager Jacob van Walcheren en adsistant Jan de Wolf comt van Johor ... alhier te reverteren file 2529, folio 504
Oct. 18, 1706 Inhalinge der missive van de Johorse Coningen en groten per ’t galjoot de Mercurius alhier aengebragt file 2529, folio 506-507
Nov. 4, 1706 ’t Galjoot de Mercurius vertrekt na Johor met den ondercoopman Jan de Wolf file 2529, folio 545
March 16, 1707 Verschijning van ’t galliot de Mercurius van Johor over Malacca met den ondercoopman Jan de Wolf en de nevenstaande papieren file 2530, folio 165
May 15, 1707 Vertreck van ’t galliot de Mercurius over Cheribon en Banjar naar Sourabaya met den Engelsen president van voornoemde plaatse en den ondercoopman Jan de Wolf file 2530, folio 307
Nov. 9, 1707 Verschijning van he galliot de Mercurius van Samarang met een briefje file 2531, folio 776
Nov. 11, 1707 ’t Galliot de Mercurius komt van Samarang over Tagal met schrijvens van beyde die plaatsen file 2531, folio 785
Nov. 11, 1707 ’t Galliot de Mercurius vertrekt na de Straat ten geleyde der retourscheepen met een briefje aan den vice commandeur file 2531, folio 789