Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Matroos. We found 43 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 8, 1696 ’t Jagtje de Matroos verschijnt uyt Souratta file 2516, folio 516
July 8, 1696 En vervordert sijne reyse vooraff met ’t jagtje de Matroos na Bombahia file 2516, folio 517
July 9, 1696 ’t Jagtje de Matroos werd weder derwaert aangelegt tot het spoedig overbrengen van de nodige ordre en advysen deser regeringe file 2516, folio 529
Aug. 5, 1696 ’t Galjoot ’t Hoen na Souratta aangelegt in stede van ’t fregatje de Matroos file 2516, folio 645
Sept. 21, 1696 ’t Jagtje de Matroos en 2 à 3 patsjallangs op de swervende rovers af te senden file 2516, folio 763
Sept. 22, 1696 ’t Jagtje de Matroos en vier patsjallangs uyt kruyssen op de rovers in ’t vaerwater van Java’s Oostcust file 2516, folio 768
Sept. 27, 1696 De patsjallang de Vogelstruys den 22e deser nevens ’t jagtje de Matroos op de rovers uytgesonden brengt een inlands vaertuygh op dat uyt de sterke bemanningh en monture voor een rover was aangesien file 2516, folio 772
Nov. 3, 1696 ’t Fregatje de Matroos en dry patsjallangs retourneren van de Duysent Eylanden en de bekruyssinge op roofvaertuygen file 2516, folio 877
Dec. 28, 1696 Tot het overbrengen der boecken en papieren die op ’t vertreck der retourschepen niet klaer mogten wesen aan te houden het jagtje de Matroos file 2516, folio 990
Jan. 21, 1697 ’t Jagtje de Matroos vertrek met deselve onder opsigt van twee clercquen nae de retourschepen file 2517, folio 28
Jan. 28, 1697 ’t Jagt de Matroos met der klerken der generale secretarye van ’t bestellen der papieren aan de retourvloot file 2517, folio 44
Feb. 17, 1697 ’t Fluytje de Hen vertrekt vooraf na ’t Princen eylant om ’t freguatje de Matroos met de papieren in te wagten file 2517, folio 103
Feb. 20, 1697 Den schipper van ’t freguatje de Matroos bekomt afscheyt om op morgen na het vaderlant te vertrecken file 2517, folio 145
Feb. 20, 1697 Aanwijsinge van de afgaande papieren met ditto bodempje en het fluytje de Hen nae het vaderlant en Cabo de Goede Hoop file 2517, folio 146-148
Feb. 21, 1697 Vertrek van het freguatje de Matroos uyt dese rhede file 2517, folio 148
May 24, 1700 Advys briefje van ’t freguat de Matroos uyt des Straet ontfangen, komende uyt ’t patria file 2520, folio 255
May 25, 1700 Arrivement van voormelte freguat de Matroos uyt ’t patria met aanwijsinge van desselfs manschap file 2520, folio 257
May 25, 1700 Ladinge van voormelte freguat de Matroos file 2520, folio 260-261
June 19, 1700 Specificatie der contanten, coopmanschappen, en behoeften soo daermede als de fluyt Oestgeest en ’t freguat de Matroos uyt de patriase ladinge van voormelte schip de Lek hier aangebragt file 2520, folio 310-311
Nov. 15, 1700 ’t Freguat de Matroos arriveert van Macasser met den oppercoopman Hendrik Collard van Lijnden file 2520, folio 620