Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Maleyer. We found 18 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 2, 1707 Vertreck van de chialoup de Maleyer na de Westcust met een briefje aan de bedientens aldaar file 2531, folio 548
April 27, 1709 De chialoup de Maleyer van Padang met gemeen en apart schrijvens der bedientens file 2533, folio 211
April 27, 1709 Lading van de chialoup de Maleyer file 2533, folio 215
June 14, 1709 En de chialoup de Maleyer na de Westcust file 2533, folio 325
April 8, 1711 De chialoup de Maleyer van Padang met diverse brieven file 2535, folio 287-288
April 8, 1711 Lading van de chialoup de Maleyer file 2535, folio 300
May 8, 1711 De chialoup de Maleyer na Padang aengelegt file 2535, folio 362
May 27, 1711 De chialoup de Maleyer en de patchiallang de Blik na Padang file 2535, folio 391
April 20, 1712 De chialoup de Maleyer van Padang met diverse brieven file 2537, folio 244-245
May 25, 1712 De fluyt Schoonderloo met de chialoup de Maleyer na Padang file 2537, folio 324-325
May 4, 1713 De chialoup de Maleyer van Padang met den Panglima Radja file 2538, folio 281-283
June 1, 1713 De hoecker de Bombardier, de chialoup de Maleyer en de patchiallang de Pinxterblom na Sumatra’s Westcust file 2538, folio 390-392
May 21, 1714 De chialoup de Maleyer van Sumatra’s Westcust file 2540, folio 546-548
Jan. 28, 1715 De chialoup de Maleyer na Bantam file 2542, folio 147-148
July 31, 1717 Wederkomste van de chialoupen Middelburg en de Maleyer uyt de Straat Banca file 2546, folio 413
Dec. 30, 1717 Rosenburg, ’t Geluckig Uur, en d’Avonturier nevens de chialoupen de Maleyer en Middelburg met een gedeelte van de geprojecteerde Europeanse en inlandse militie na Java’s Oostcust gedepescheerd onder den coopman Pieter Wijbers file 2546, folio 707-708
Dec. 4, 1719 De patchiallangs Goram en Grissee en de chialoup de Maleyer van Java’s Oostcust met den directeur der fortificatiën Pieter Gijsbert Noodt, den coopman Thomas van Alsen en de assistent ingenieur Anthony Willem van Sorgen file 2549, folio 835-836
Jan. 28, 1720 Nesseraak en Witsburg nevens de chialoupen Middelburg en de Maleyer naar Banda met den predicant Horthencies Pastorius en de ondercooplieden Johannes Swigtman en Simon Oosterhoven file 2550, folio 62