Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Maas. We found 29 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 10, 1685 ’t Schip de Maas uyt ’t vaderlant over de Caap de Goede Hoope voor de camer Rotterdam met 233 zielen file 2498, folio 25
Feb. 13, 1685 De heer extra ordinaris Raat van India Joan van Hoorn met zijn huysvrouw en verdere vrunden met ’s compagnies groote orembay naar de reede ende aan boort van ’t schip de Maas file 2498, folio 111
Feb. 13, 1685 Item den eersten clercq der generale secretarys Fredrick van Artzat met de generale en particuliere vaderlandse papieren na boort van ’t schip de Maas file 2498, folio 111
Feb. 21, 1685 En een briefje[57] aan de heer extra ordinaris raat Joan van Hoorn op ’t schip de Maas in de Straat Sunda file 2498, folio 135
Feb. 26, 1685 ’t Schip de Maas uyt Straat Sunda met de heer extra ordinaris raat Joan van Hoorn, desselfs huysvrouw en verdere vrunden van ’t convoyeren der retourschepen Jamby en de Beurs file 2498, folio 143-146
March 2, 1685 Aan de opperhoofden van ’t schip de Maas de volle premie toegelegt file 2498, folio 164
March 29, 1685 ’t Schip de Maas met een briefje[91] en aracq gins en weder na Bantam file 2498, folio 231
April 10, 1685 Naaltwijk en de Maas van Bantam terugh met een missive[105] van den gesaghebber Everard van der Schuere en raat file 2498, folio 275
May 2, 1685 ’t Schip de Maas over Ziam na Japan file 2498, folio 368
Oct. 28, 1685 ’t Schip de Maas van Malacca na Cormandel file 2499, folio 857
June 30, 1686 Lading van de Maas file 2501, folio 870
April 24, 1688 ’t Schip de Maas van Persia over Ceylon met dominee Jacobus op den Acker file 2503, folio 189
April 24, 1688 ’t Geladene in ’t jagt de Maas tot Persia file 2503, folio 191
May 18, 1688 ’t Schip de Maas naar Japara en Rembangh file 2503, folio 222
July 13, 1688 Naar Ceylon en voorts naar ’t vaderlant de scheepen de Maas en Waterlandt file 2503, folio 305
Sept. 24, 1688 Vertrek van ’t retourschip de Maas na Ceylon file 2503, folio 412
Jan. 4, 1691 Den ondercoopman van het schip de Maas komende uyt het vaderlandt verschijnt aen land met Compagnies papieren[34] file 2507, folio 3-4
Feb. 23, 1691 De consumptie reeckening van de Maas, de Hoop, den Eenhoorn en Nierop geapprobeert en de opperhoofden de premie toegelegt file 2507, folio 92
June 21, 1691 ’t Schip de Maas nae Bantam file 2507, folio 288-289
July 7, 1691 Het schip de Maas van Bantam met 200 picols schenkagie peper file 2507, folio 325