Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Sancta Vicenta. We found 30 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 13, 1683 De chialoup de Liefde van Mallacca over Palembang met brieven[290] en nieuws file 2495, folio 573
Nov. 11, 1699 Advis der comste van ’t schip de Liefde in de Straet uyt het vaderland file 2519, folio 773
Nov. 13, 1699 Ontfangh der papieren van ’t schip de Liefde file 2519, folio 792
Nov. 13, 1699 Aankomste van gemelte schip de Liefde hier ter rhede en de specificatie van desselfs manschap file 2519, folio 793
May 3, 1700 Vertreck van ’t schip de Liefde na Chormandel met eene ampele missive file 2520, folio 213
Oct. 13, 1700 Aankomste van ’t schip de Liefde van Chormandel en ’t galjoot ’t Hoen van Sirrebon file 2520, folio 547
Oct. 13, 1700 Aanwijsinge van het bedragen der goederen per ’t schip de Liefde en ’t galjoot ’t Hoen hier aangebragt file 2520, folio 550
June 11, 1702 Van gelijken het schip de Liefde uyt ’t patria op 4e october 1701 uytgelopen file 2522, folio 367
June 15, 1702 Ontfang van een advis briefje der overheden van ’t schip de Liefde komende uyt het patria file 2522, folio 376-377
June 16, 1702 Nader advisen van ’t schip de Liefde file 2522, folio 377
June 17, 1702 Ontfang der papieren van ’t schip de Liefde en specificatie der brieven daar onder bevonden file 2522, folio 390-391
June 25, 1702 Arrivement van ’t schip de Liefde ter rheede file 2522, folio 426-427
Sept. 15, 1702 De schippers Anthony Pronk en Mattheus de Geus op hunne onderhebbende bodems de Liefde en Domburg te laten continueren en daarmede te repatriëren file 2523, folio 648
Dec. 10, 1704 Eenige Macassaren uyt de stamme van den priester Seeg Joseph met desen bodem overgekomende werdende de rest nog per de Liefde verwagt file 2525, folio 812
June 10, 1706 Item de schepen de Liefde, Ellemeet, Vosmaer en Coning Carel den 3e deser arriveren uyt Souratta over Mallabaar te deser rheede file 2528, folio 264
June 18, 1706 Mitsgaders tot het overvaren der militairen te gebruyken de schepen de Liefde, Brandenburg, Schoondijck, den IJsselt, Bekesteyn, de Hartloop, den Blauwenberg en Feydressan file 2528, folio 295
June 30, 1706 Vertrek van de schepen de Liefde, Feydressan, den IJsselt, en de Hartloop na Java’s Oostcust file 2528, folio 326
April 2, 1709 Vanwaar retourneert met de papieren aldaar per de Liefde uyt het vaderlant aangebragt file 2533, folio 163-164
April 3, 1709 ’t Schip de Liefde uyt het vaderland voor reekening der Camer Amsterdam file 2533, folio 166-167
April 16, 1709 Waarvoor het schip de Liefde geprepareert was, maar Nigtevegt na Java geprojecteert file 2533, folio 195