Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Lek. We found 8 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 3, 1697 De chialoup de Geregtigheyt reverteert uyt de Straat Sunda met de Bengaelse papieren van het aldaer gearriveerde schip de Lek file 2517, folio 430
June 4, 1697 Arrivement van ’t schip de Lek uyt Bengale met den vice commandeur Harmen Voet file 2517, folio 431
July 23, 1697 De schepen de Lek en IJsselmonde benevens de fluyt Berkel aangelegt tot de besendinge van Ceylon nae ’t vaderlant file 2517, folio 571-572
June 19, 1700 Vertreck van ’t schip de Lek in compagnie der 4 Ceylonse retourschepen van daer na ’t vaderlant file 2520, folio 308
June 19, 1700 Specificatie der contanten, coopmanschappen, en behoeften soo daermede als de fluyt Oestgeest en ’t freguat de Matroos uyt de patriase ladinge van voormelte schip de Lek hier aangebragt file 2520, folio 310-311
Dec. 8, 1705 Meldende dat Zijn Edele op den 8e october per de scheepen de Lek, Dregterland en zijn onderhebbende bodems in geselschap van de heeren extraordinairis raden Bernard Phoonsen en Dirk Comans van daar was in zee gestooken file 2527, folio 1053
Dec. 18, 1705 De boot de Sterre uyt de Straat Zunda met de papieren van de scheepen Vrijburg, de Lek en Beyeren, ’t eerste uyt ’t vaderland en ’t andere van Cormandel en Ceylon aldaar g’arriveert file 2527, folio 1080-1081
Dec. 19, 1705 Ses Compagnies bodems in ’t gesigt en daaronder ’t schip de Lek met de heer extraordinairis raad Bernard Phoonsen nevens nog diversse andere Compagnies gequalificeerde dienaren file 2527, folio 1086