Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Leeuwerk. We found 25 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 24, 1698 Tijding van Bantam wegens de verscheyninge van ’t galjoot de Leeuwerk uyt het vaderland in de Straat Zunda file 2518, folio 319
May 29, 1698 Ontfangen de vaderlandse en Caabse papieren uyt de Straat Sunda van ’t galjoot de Leeuwerk file 2518, folio 324
May 30, 1698 Arrivement van ’t galjoot de Leeuwerk uyt het vaderland te deser rheede file 2518, folio 327
July 8, 1698 ’t Galjoot de Leeuwerk en de chialoup Elisabeth benevens twee patsjallangs afgesonden ter bekruyssinge tegens de swervende zeerovers in ’t vaarwater tusschen Tagal en dese plaatse file 2518, folio 436
Aug. 23, 1698 ’t Galjoot de Leeuwerk de chialoup de Geregtigheyd, en de patsjallangs de Crab en Vogelstruys comen op de becruyssinge op de zeerovers alhier om provisie te halen file 2518, folio 501
Sept. 27, 1698 ’t Galjoot de Leeuwerk werd van de becruyssinge op de swervende zeerovers in ’t vaarwater langs Java herwaarts ontboden file 2518, folio 555
Oct. 7, 1698 Mitsgaders ’t galjoot de Leeuwerk van de becruyssinge op de swervende zeerovers in ’t vaarwater langs de wal van Java file 2518, folio 574
Oct. 11, 1698 ’t Galjoot de Leeuwerk nae Bantam met een briefje aan den gesaghebber Zacharias Roman en den raad en een ditto aan den Sultan file 2518, folio 575-576
Oct. 20, 1698 ’t Galjoot de Leeuwerk retourneert van Bantam met een briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en den raad file 2518, folio 606
Oct. 26, 1698 ’t Galjoot de Leeuwerk na Bantam om witte peper met een briefje aan den gesaghebber Zacharias Roman en den raad file 2518, folio 629
Nov. 2, 1698 ’t Galjoot de Leeuwerk komt van Bantam met den voorraad witte peper aldaar file 2518, folio 649
Jan. 3, 1699 Depêsche van ’t galjoot de Leeuwerk na Timor met origineel briefje aan ’t opperhooft Willem Moerman en den raad file 2519, folio 2
June 14, 1699 ’t Galjoot de Leeuwerk van Timor met het verloste opperhooft Willem Moerman file 2519, folio 390
Aug. 25, 1699 Het galjoot de Leeuwerk over Punta Pedra en Chormandel nae Bengale met advysen wegens het geresolveerde ten belange der Souratse saken file 2519, folio 540-541
June 6, 1700 Aankomste van ’t galjoot de Leeuwerk uyt Bengale met dubbele brieven en parthij wax file 2520, folio 285
June 21, 1700 Vertrek van ’t galjoot de Leeuwerk mede naer Tsiassem en Pamanoekan file 2520, folio 314
June 28, 1700 En den gesaghebber van ’t galjoot de Leeuwerk om na Cheribon te zeylen file 2520, folio 327
July 4, 1700 ’t Jagt de Purmer retourneert van Indramajoe met advis der comste van ’t galjoot de Leeuwerk aldaer file 2520, folio 339-340
July 5, 1700 ’t Galjoot de Leeuwerk retourneert van Indramajoe file 2520, folio 349
Jan. 17, 1702 Vertrek van ’t fluytje de Haes en ’t galjoot de Leeuwerk over Japara na Banda met schrijvens voor beyde die plaatsen file 2522, folio 24-25