Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Leck. We found 31 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 9, 1687 Het schip de Leck uyt het lieve vaderland over Cabo de Goede Hoop voor reekuisitie der Camer Amsterdam bemant met 218 coppen file 2502, folio 942-943
Dec. 9, 1687 De ladinge van voornoemde schip de Leck monteert f. 313484:2:-- file 2502, folio 945
Feb. 20, 1688 Aan de opperhoofden van ’t schip de Leck de halve premie toegelegt file 2503, folio 65
May 8, 1688 ’t Schip de Leck over Siam naar Japan file 2503, folio 209
Aug. 17, 1689 ’t Schip de Leck van Souratta over Tutucorijn file 2505, folio 543
Aug. 17, 1689 Specificatie der ladingh van de Leck file 2505, folio 545-546
Aug. 19, 1689 ’t Schip de Leck over Mallabaar en Ceylon naer ’t vaderlant aengelegt file 2505, folio 576
Sept. 4, 1689 Schipper Jan Gerloffsz. op ’t retourschip de Leck naer ’t vaderlant verlost file 2505, folio 616
Sept. 9, 1689 Op de secretarye generaal bestelt een kasier met Mallabaarse papieren[518] ’t welk al den 17 Augusty per de Leck aangebragt is geworden file 2505, folio 629-630
Sept. 22, 1689 ’t Schip de Leck over Mallabaar en Ceylon naar Holland file 2505, folio 691
Jan. 13, 1692 Sijnde 1 November nevens de Leck, Hoger Geest van de Caab herwaarts vertrocken file 2508, folio 15
March 4, 1692 En dito[398] van de opperhoofden van ’t schip de Leck file 2508, folio 166
March 6, 1692 ’t Jagtje de Wiltschut nae de zuytkant van Java met volk en verversinge voor ’t schip de Leck file 2508, folio 170
March 26, 1692 Zijnde nevens de Leck in de Vriesbhay aan de zuydzeyde van Java vervallen file 2508, folio 257
April 1, 1692 Idem[30] van de opperhoofden van ’t schip de Leck in de Vries bhay file 2508, folio 269
April 15, 1692 Idem twee dittos[41] van de Leck en en Zaamslagh aan de zuytzijde van Java file 2508, folio 281-282
April 20, 1692 Arrivement van ’t schip de Leck mede uyt het vaderlant file 2508, folio 287-288
April 20, 1692 Papieren[46] met de Leck ontfangen file 2508, folio 289
April 22, 1692 Resolutie om de journalen van den schippers en stuurliedens van de Leck en Zaamslagh door zee-verstandige te laten examineren file 2508, folio 293
April 28, 1692 De officieren van de Leck en Zaamslagh vrij verklaert van de oorsake van hare sware reyse uyt het vaderlant nae herwaerts file 2508, folio 302