Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Kiefhoek. We found 21 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 26, 1702 Advis briefje van de overheden van de Kiefhoek komende uyt het patria file 2523, folio 505
May 21, 1703 De scheepen d’Ellemeet en de Kiefhoek na Japan aangelegt file 2524, folio 184
Oct. 29, 1706 Alwaer het schip de Kiefhoek was verschenen file 2529, folio 527
Dec. 2, 1706 Aencomst van ’t schip de Kiefhoek uyt ’t patria voor reekening van de Camer Rotterdam met een particuliere missive van de camer file 2529, folio 609
May 10, 1710 Mitsgaders van de Kiefhoek voor als boven file 2534, folio 249-250
Nov. 30, 1710 Arrivement van het schip de Kiefhoek van noorder Cormandel file 2534, folio 714
May 23, 1711 En die van de Kiefhoek voor als boven file 2535, folio 384
July 17, 1721 Ook zijn de schepen Oudenaarden en de Kiefhoek naar Persia gedepescheert met de nevenstaande bediendens en een briefje file 2553, folio 463-465
Feb. 5, 1723 Het schip de Kiefhoek, de brigantijn Achilles en de chialoup Het Wijnglas na Ternaten met den g’eligeerden gouverneur, den vendrig Pierninck, 150 militairen en een brieff file 2555, folio 50
Feb. 21, 1724 Depesche van ’t schip de Kiefhoek en de chialoup ’t Wijnglas na Ternaten met den predicant Joan Thomas Werndly en g’elegeerd 2de Abraham Labourdette met een geleyd briefje file 2556, folio 74
Feb. 12, 1725 Lading van de Kiefhoek file 2558, folio 110-111
Aug. 2, 1725 ’t Geladene in de Kiefhoek file 2558, folio 434
Jan. 17, 1726 Retour van ’t schip de Kiefhoek met 1736 bharen peper en een brief van de bedientens tot Bantam file 2559, folio 49
March 1, 1726 Vertrek van de fluyt de Kiefhoek na Macassar met den sabandhaar Jan Hendrik Niepoort en vandrig Thomas Vrooman, 100 militairen en 10000 rijksdalders in contant file 2559, folio 164
June 4, 1726 Het schip de Kiefhoek van Macassar met den gewesen sabandhar Jan Landsheer, den vendrig Otto Ewalt Coolwagen en een origineele missive file 2560, folio 507-508
Aug. 14, 1726 De fluyt de Kiefhoek naar Cheribon en het jagtje Castor en Pollux over dat comptoir naar Sourabaya met 6000 rds in payement gedepecheerd file 2560, folio 708-709
Sept. 21, 1726 Het schip de Kiefhoek van Cheribon met een briefje en nevenstaande goederen file 2560, folio 795-796
Oct. 7, 1726 Depeche van de Kiefhoek naar Samarang met een briefje ten afhaal van houtwerken file 2560, folio 833
Nov. 17, 1726 Retour van ’t schip de Kiefhoek van Samarang met een origineel briefje van daar en eenige aparte en gemeene advysen van Macassar file 2560, folio 989-990
May 22, 1728 De Wendela, Belvliet en de Kiefhoek ten afhaal van houtwerken onder een geleyde briefje naar Tagal file 2561, folio 262