Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Hoop. We found 86 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 4, 1683 ’t Jagtje de Hoop van Bantam met een briefje[276] aen d’Heer commandeur Tacq file 2495, folio 547-548
June 11, 1683 ’t Jagtie de Hoop van Bantam terugge file 2495, folio 562
Aug. 4, 1683 ’t Jaghtje de Hoop van de Duysent Eylanden met een briefje[395] van den capiteyn Joan Struys file 2495, folio 784
Dec. 10, 1690 Aengebragt carguasoen met de Hoop file 2506, folio 589-590
Feb. 23, 1691 De consumptie reeckening van de Maas, de Hoop, den Eenhoorn en Nierop geapprobeert en de opperhoofden de premie toegelegt file 2507, folio 92
June 4, 1691 De schepen de Hoop en Waelstroom met partij volk nae de Straet Sunda om ’s Lands Welvaren af te halen file 2507, folio 254
June 14, 1691 Terugcomste van de schepen de Hoop, Waelstroom en Schoondijke uyt de Straet ‘Zunda ofte de Welcomst Bay’ hebben de ’s Lands Welvaren afgehaelt en opgebragt file 2507, folio 274
May 31, 1714 Zuydpool en de Hoop na de mond van de Craoangse rivier file 2540, folio 596-597
June 26, 1714 Zuydpool en de Hoop van de mond der rivier van Craoang file 2541, folio 686
May 1, 1715 Lading van de Hoop file 2542, folio 387
July 7, 1716 De brigantijn de Hoop op een ondekte smokkelaar uytgesonden file 2544, folio 487
July 13, 1716 De brigantijn de Hoop weder op de rhede file 2544, folio 495
July 17, 1716 Aenteekening gehouden op den brigantijn de Hoop in het vervolgen en opbrengen van den lorrendrayer hiervoren gemelt file 2544, folio 502-503
July 27, 1716 ’t Casteel Batavia en de Hoop na Sumatra’s Westcust file 2544, folio 530
May 25, 1717 De brigantijn de Hoop van Sumatra’s Westcust met een brief van den gesaghebber en raad tot Padang nevens drie inlandse brieven file 2545, folio 262
May 25, 1717 Aangebragte waren per de brigantijn de Hoop file 2545, folio 269
July 22, 1717 De patchiallang de Hoop na Samarang over Cheribon en Tagal met diverse brieven file 2546, folio 402-403
July 29, 1717 De brigantijn de Hoop en de losboot de [...kelaar] na Sumatra’s Westcust met een parthij sout en houtwerken file 2546, folio 408
April 19, 1719 De brigantijn de Hoop van Sumatra’s Westcust file 2547, folio 221
Aug. 29, 1719 De brigantin de Hoop en de losboot de Maas van Sumatra’s Westcust file 2548, folio 606