Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Hen. We found 39 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 1, 1696 Tijdings van ’t fluytje de Hen uyt ’t vaderlant in de Straat Zunda gearriveert zijnde file 2515, folio 411-412
June 2, 1696 De chialoup de Geregtigheyt comt met de papieren van ’t fluytje de Hen file 2515, folio 414
June 3, 1696 ’t Fluytje de Hen arriveert alhier ter rheede file 2515, folio 416
Sept. 19, 1696 ’t Fluytje de Hen nae Ceylon file 2516, folio 755
Sept. 19, 1696 Specificatie van de provisiën en behoeften voor de schepen op Ceylon geladen in ’t fluytje de Hen file 2516, folio 756
Dec. 3, 1696 Arrivement van de fluyt de Hen van Ceylon file 2516, folio 960
Dec. 3, 1696 Cargasoen van ’t fluytje de Hen voormelt file 2516, folio 962
Dec. 28, 1696 En nevens hetselve nog aangelegt het fluytje de Hen file 2516, folio 990
Feb. 17, 1697 ’t Fluytje de Hen vertrekt vooraf na ’t Princen eylant om ’t freguatje de Matroos met de papieren in te wagten file 2517, folio 103
Feb. 20, 1697 Aanwijsinge van de afgaande papieren met ditto bodempje en het fluytje de Hen nae het vaderlant en Cabo de Goede Hoop file 2517, folio 146-148
Feb. 21, 1697 Specificatie van dies cargasoen en van het op den 17e deser vooraf vertrocken fluytje de Hen voor ’t vaderlant file 2517, folio 148-150
Dec. 23, 1699 Aankomste van ’t fluytje de Hen van Ceylon met brieven van daer en uyt Persia file 2519, folio 897
Dec. 23, 1699 Specificatie der ladingen van ’t fluytje de Hen file 2519, folio 899
Dec. 26, 1699 Item het fluyt de Hen naer Cabo de Goede Hoop file 2519, folio 902
Jan. 21, 1700 Het fluytje de Hen werd mede gedepêscheert na Cabo de Goede Hoop file 2520, folio 27
Feb. 6, 1700 Ontfang eener missive van Bantam tot advis van ’t passeren der jongste vertrocke 3 retourschepen en ’t fluitje de Hen file 2520, folio 76
Feb. 13, 1700 De jongste vertrocke drie retourbodems en ’t fluytje de Hen waren den 10e deser in ruym zee geraekt file 2520, folio 87
Oct. 10, 1700 Het fluytje de Hen na Bantam gedepecheert om een lading peper met een missive aan den gesaghebber en raed file 2520, folio 544
Oct. 18, 1700 Het fluytje de Hen komt van Bantam met een lading peper bedragen f. 19739:10- file 2520, folio 554
July 4, 1701 Arrivement van ’t fluytje de Hen uyt Ternaten over Macassar en Bima met de nevenstaande brieven en den coopman Daniël Fiers file 2521, folio 329-330