Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Hartloop. We found 39 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 10, 1700 Ontfang van een advisbriefje door de overheden van ’t freguat de Hartloop komende uyt Souratta geschreven file 2520, folio 232
May 12, 1700 Aankomste van ’t freguat de Hartloop uyt Souratta over Mallabaer en specificatie der brieven daermede ontfangen file 2520, folio 238
May 12, 1700 Ladinge van gemelte freguat de Hartloop file 2520, folio 240-241
June 18, 1700 Vertrek van ’t freguat de Hartloop na Pamanoekan en Tsiassem om hout file 2520, folio 306
June 28, 1700 Advis briefje van ’t freguat de Hartloop dat tot Siassem nog Pamanoekan vooreerst gene houtwerken te krijgen zijn file 2520, folio 327
July 6, 1700 Briefje aan den schipper op de Hartloop om opsight van Pamanoekan herwaerts terug te keeren file 2520, folio 349
July 8, 1700 Terughcomste van een patsjallang en het freguat de Hartloop van Pamanoekan file 2520, folio 356
July 23, 1700 Vertreck van ’t freguat de Hartloop na Macassar met den capitein Didlof Bladt file 2520, folio 392
Oct. 14, 1700 Arrivement van ’t freguat de Hartloop van Macasser met de weduwe van den overleden gouverneur Isaac van Thije file 2520, folio 552
Nov. 26, 1700 Depeche van ’t freguat de Hartloop en ’t jagt Pampus tot de bekruyssinge om de noord file 2520, folio 632-633
Dec. 24, 1700 Ontfang van een briefje der overheden van ’t freguat de Hartloop tot advis van hare reyse vordering file 2520, folio 686
Jan. 8, 1701 Komst van een Chinees jonk van Nimpho met een advysbriefje van ’t freguat de Hartloop file 2521, folio 6
March 7, 1701 Terugcomste van ’t freguat de Hartloop en ’t jagt Pampus van de bekruyssinge in de Straet Banka op de zeerovers file 2521, folio 117
April 12, 1701 ’t Freguat de Hartloop en ’t fluytje de Haas na Bengale aangelegt file 2521, folio 172
May 8, 1701 Item van ’t jagt de Hartloop voor Bengale f. 22714:10:- file 2521, folio 219
March 21, 1702 Besluyt om ’t fregat de Hartloop en chialoup de Rommelpot op d’aenkomende schepen uyt ’t patria in de Straat Sunda te doen kruyssen file 2522, folio 176
March 29, 1702 ’t Freguat de Hartloop en chialoup de Rommelpot werden tot de te doene bekruyssinge in de Straat Sunda gedepêscheert file 2522, folio 206
April 27, 1702 Ontfang van een briefje uyt de Straat Sunda van ’t freguat de Hartloop, tot advis dat ’t Engels schip Macklesfiel freguat hadden ontmoet, komende uyt Pleymuyden file 2522, folio 237
May 2, 1702 Advis van ’t in de Straat Sunda kruyssende freguat de Hartloop, wegens de verschijninge aldaar van een Engels schip uyt Engelant file 2522, folio 266-267
May 4, 1702 De panchallang de Crab vertrekt na de Straat Sunda om aldaar in plaatsen van ’t freguat de Hartloop te blijven kruyssen file 2522, folio 269-270