Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Haak. We found 30 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 10, 1703 Uyt de Straat Sunda van de overheeden der scheepen Rosenburg ende de Haak twee brievjes ontfangen komende ’t eerste uyt ’t vaderland en ’t ander over Ceylon uyt Persia file 2524, folio 330-331
Aug. 24, 1703 Mitsgaders dat de fluyt de Haak aldaar g’arriveert was file 2524, folio 347
May 24, 1708 Aankomst van de chialoup de Brak uyt de Straat met de papieren van de fluyt de Haak file 2532, folio 266
May 25, 1708 Barsande en de Haak na Japan en ’t jagt de Susanna na Malacca aangelegt file 2532, folio 267
May 26, 1708 Paresse van de fluyt de Haak uyt het vaderland voor reekening van de Camer Enkhuysen file 2532, folio 268-269
June 30, 1708 Vertrek der scheepen Barsande, Monster, en de Haak na Japan met ’t g’eligeert opperhooft Jasper van Mansdalen file 2532, folio 395
June 30, 1708 En de Haak file 2532, folio 398-399
Dec. 10, 1708 Arrivement van de fluyten Zoelen en de Haak uyt Japan met ’t opperhooft Harmanus Mensingh en secunde Christiaan Boonen file 2532, folio 746
Dec. 10, 1708 Aangebragte lading der Zoelen en de Haak file 2532, folio 747
Feb. 5, 1709 Aanleg van de Vegt na Bantam en de Haak na Cheribon file 2533, folio 54-55
May 23, 1709 Na werwaarts de schepen de Haak, Schoonderloo, Diemen, Belvliet en de Carthago mede vertrecken om hier depeche te erlangen file 2533, folio 257
May 23, 1709 ’t Afgescheepte in de Haak file 2533, folio 257-258
Dec. 29, 1709 De fluyt de Haak uyt Bengale met de nevenstaande lading file 2533, folio 716
March 30, 1710 De fluyt de Haak na Samarang file 2534, folio 149
March 30, 1710 Lading van de fluyt de Haak file 2534, folio 152
May 10, 1710 Item in de fluyt de Haak voor Bengale file 2534, folio 250
Dec. 19, 1710 Ende van de fluyt de Haak file 2534, folio 755
June 21, 1711 De fluyt de Haak van Palembang met gemene en aparte brieven file 2535, folio 453-454
July 6, 1712 De fluyt de Haak met houtwerken van Samarang file 2537, folio 421
Jan. 25, 1713 De fluyt de Haak met de freguatten Peter en Paul en ter Eem nevens het galjoot de Hamer en de chialoup de Vlaming na Ternaten met den predicant Dominicus Sell en een missive aan den gouverneur David van Petersom file 2538, folio 43