Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Groote Visserije. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 27, 1685 Aan de opperhoofden van de Groote Visserije voor gedane uytreyse in 6 maanden en 22 daagen de halve premie toegelegt file 2498, folio 146
Aug. 9, 1685 ’t Jagt de Groote Visserije na Cormandel file 2499, folio 669
Nov. 19, 1685 ’t Jagt de Groote Visserije van Masulipatnam file 2499, folio 926
Dec. 14, 1685 ’t Jagt de Groote Visserije voor reeckening van de camer Enkhuysen na ’t vaderlandt aangelegd file 2499, folio 1005
Dec. 28, 1685 Nog 50.000? guldens aan Chinese zijde en 3817 cattys Chinese thee met de Groote Visserije na ’t vaderlant te senden file 2499, folio 1043
Jan. 9, 1686 ’t Jagt de Groote Visserije na ’t vaderlant over de Caab de Goede Hoop; ladinge van ’tselve file 2500, folio 19-20
April 22, 1688 Vertrek van ‘t schip de Groote Visserije naar Bantam met des conings gesanten Pangeran Tayoedin en Nanawidjaya file 2503, folio 176
May 5, 1688 ’t Schip de Groote Visserije van Bantam met de oppercoopluyden Constantijn Ranst, Samuel van Hoorn en verdere gecommitteerde file 2503, folio 206
June 1, 1688 ’t Schip de Groote Visserije met Bataviasche pouyer suyker naar Persia te senden file 2503, folio 241
Nov. 30, 1691 En besluyt om de schepen Java en de Groote Visserije tot versterckinge van de scheepsmagt hier ter rhede tot half december aan te houden van hare gedetineerde reyse na Souratta en Persia file 2507, folio 547
Dec. 14, 1691 Resolutie om de schepen Java en de Groote Visserije naar Suratta en Persia aangelegt en afgeladen de reyse te doen staken en wederom te ontlossen file 2507, folio 567
Jan. 25, 1692 Idem van de Groote Visserije nae Bantam om aldaer de retourschepen in te wagten en tot een waterschip en convoyer voor deselve te dienen file 2508, folio 48-49
March 2, 1692 ’t Schip de Groote Visserije van Bantam[396] file 2508, folio 165
May 7, 1692 Resolutie om de schepen de Groote Visserije en Java nae Suratte en Persia gecombineert te laten vertrecken file 2508, folio 316
July 2, 1692 Vertreck van de schepen Java en de Groote Visserije nae Persia en Souratte file 2509, folio 481-482
July 8, 1693 Arrivement van de schepen Java en de Groote Visserije uyt Suratte met verscheyde brieven[168] file 2511, folio 590-591
Sept. 1, 1693 Vertreck van ’t schip de Groote Visserije nae Sumatra’s Westcust file 2511, folio 719
Feb. 19, 1694 Arrivement van ’t schip de Groote Visserije van de westcust met een missive[40] van den commandeur Abraham Bouden en raat tot Padang file 2512, folio 118
April 9, 1694 ’t Schip de Groote Visserije na Bantam om peper met een briefje[102] aan den gesaghebber en raat file 2512, folio 294
May 2, 1694 Retour van ’t schip de Groote Visserije van Bantam met een missive[130] van ’s Compagnies residenten en een ladinge peper file 2512, folio 343