Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Grijpvogel. We found 35 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 24, 1688 Arrivement van ’t jagtje de Grijpvogel uyt Bengale file 2503, folio 44
March 30, 1688 ’t Jagt de Grijpvogel over Ternaten naar Amboina met Prins Rotterdam file 2503, folio 139
Sept. 9, 1688 Arrivement van ’t jagtje de Grijpvogel van Ternaten over Amboina en Japara file 2503, folio 397
Oct. 17, 1688 De jagtjes de Grijpvogel en den Blaeuwenberg naar Sumatra’s Westcust aangelegt file 2503, folio 455
April 25, 1689 ’t Jagtie de Grijpvogel van Sumatra’s Westcust file 2504, folio 261
June 29, 1689 De patsjallang de Stompneus uyt de Straat Sunda met 2 brieffjes[390] daermede van de opperhoofden der jagtjes de Grijpvogel en de Craanvogel file 2504, folio 415
Aug. 8, 1689 ’t Jagtie de Grijpvogel uyt de Straat Sunda over Bantam file 2505, folio 516
Sept. 24, 1689 Pangerang Diepa Ningrat en coopman Willem Caaff vertrecken per de Grijpvogel naar Bantam file 2505, folio 695-696
Sept. 24, 1689 ’t Geladene in de Grijpvogel file 2505, folio 696-697
Oct. 15, 1689 ’t Jagtie de Grijpvogel van Bantam met een brieffje[58] van den gesaghebber file 2505, folio 753
Nov. 24, 1689 ’t Jagtie de Grijpvogel van Sumatra’s Westcust ‘door contrarie winden’ onvolbragten reyse terugh file 2505, folio 915
Dec. 7, 1689 ’t Jagtie de Grijpvogel weder naer Sumatra’s Westcust te senden file 2505, folio 939
Feb. 9, 1691 Aenkomste van ’t jagtje de Grijpvogel met den prædicant Florentius van den Bergh van de Westcust file 2507, folio 79
April 12, 1691 ’t Jagtje de Grijpvogel aengelegt om partije provisiën op Bantam te brengen en dan met partij volk te gaan kruyssen op het schip ’s Lands Welvaren ‘’twelck aen het begin van january van de Caab nae herwaarts vertrocken en nog niet opgedaagt sijnde’ file 2507, folio 151
April 14, 1691 Idem van het jagtje de Grijpvogel na Bantam en de Straat Sunda om ’s Lants Welvaren op te soeken file 2507, folio 159-160
June 16, 1691 Die tot voorcominge van sluykerijen een stuck weegs werden geconvoyeert door ’t jagt de Grijpvogel en de chialoup Palliacatta file 2507, folio 276
July 1, 1691 ’t Jagt de Grijpvogel van ’t convoyeren der vertrocke Chinesen weder terugge file 2507, folio 310
July 5, 1691 ’t Jagt de Grijpvogel met twee patsjallangs nae ’t Princeneyland om te kruyssen file 2507, folio 324
Sept. 9, 1691 Idem[254] van de opperhoofden van ’t kruyssent jagtje de Grijpvogel behelsende het eerste een kort relaes van hare reyse en ’t verongelucken van den scheepsboot met 13 man aen ’t eylant St. Anthony file 2507, folio 401
Oct. 31, 1691 ’t Jagtje de Grijpvogel uyt de Straat Sunda sijnde na de Westcust aangeleydt file 2507, folio 509