Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Elisabeth. We found 38 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 26, 1688 De vrijburger jagtjes de Elisabeth en den Arent vertrecken van dese rheede over Japara naar Sumatra’s Westcust file 2503, folio 313
Dec. 24, 1688 Het borger jagtje de Elisabeth van Malacca file 2503, folio 578
Oct. 20, 1690 De papieren van ’t gebleve jagt de Elisabeth gestelt in handen van den fiscael file 2506, folio 498
May 1, 1694 d’Chialoup de Elisabeth over Japara na Sourabaya met schrijven[126] na beyde die plaatsen en eenige goederen voor de laatste file 2512, folio 339
June 3, 1694 Aancomste van de chialoup de Elisabeth van Sourabaya file 2513, folio 427
June 8, 1694 Item het jagtje de Fortuyn en de chialoup de Elisabeth na Jamby file 2513, folio 433-434
June 18, 1694 Vertrek van de chialoup de Elisabeth over Jamby na Malacca om aldaar aangehouden te werden file 2513, folio 454-455
April 3, 1696 De chialoup de Elisabeth comt uyt de Straat Sunda met de papieren van ’t schip Carthago van de heeren en minister in het vaderlant en den gouverneur en raad aan Cabo de Goede Hoop file 2515, folio 248
April 1, 1697 Onder convoy van de chialoup de Elisabeth tot aan de bhay van Dirk de Vries of Seringi file 2517, folio 263
June 4, 1697 De chialoup de Elisabeth na Bantam met een briefje aan den gesaghebber Zacharias Roman ende den raad aldaer file 2517, folio 433
June 9, 1697 De chialoup de Elisabeth retourneert van Bantham met een origineel briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en den raad file 2517, folio 447
July 3, 1697 De chialoup de Elisabeth na ’t gestrande ’t jagtje de Goutvisch om van daer na Bantam file 2517, folio 507-508
July 14, 1697 De chialoup de Elisabeth van Bantam met het scheepsvolk en eenige goederen van het gestrande jaghtje de Goutvisch file 2517, folio 525
July 17, 1697 De chialoup de Elisabeth uyt de Straet Sunda met de vaderlandse en Caebse papieren van ’t schip ’s Lands Welvaren file 2517, folio 548
July 22, 1697 Vertrek van de chialoup de Elisabeth nae Bantam met de nevenstaande goederen file 2517, folio 570
July 29, 1697 De chialoup de Elisabeth retourneerende van Bantam met een briefje van den gesaghebber en raet aldaer file 2517, folio 573
Oct. 27, 1697 De chialoup de Elisabeth afgesonden om ’s Compagnies papieren file 2517, folio 787
Oct. 29, 1697 De chialoup de Elisabeth uyt de Straet Sunda met de papieren van de Waelstroom en den IJsselt file 2517, folio 789
Dec. 26, 1697 De chialoup de Elisabeth en een patsjallang afgevaerdight om ’tselve te observeren tot aan Sourabaya toe file 2517, folio 944-945
April 18, 1698 Het Engels schip de Elisabeth ‘van den capitain Willem Leggath’ verschijnt over Malacca uyt China alhier ter rheede file 2518, folio 255