Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Crab. We found 78 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 14, 1691 En daarom had men de retourschepen de Crab en de Faam direct nae de Caab gesonden file 2507, folio 158
Nov. 22, 1691 Terugkomste van de patsjallangs de Zeehaas en de Crab file 2507, folio 542
March 13, 1692 Idem de patsjallang de Crab nae Bantam[4] file 2508, folio 192
Sept. 12, 1692 De patsjallang de Crab uyt de Straat over Bantam met een briefje[194] van den gesaghebber aldaer file 2509, folio 626
Oct. 3, 1692 De chialoup den Arent nevens de patsjallangs de Crab en de Zeehaes gesonden om te kruyssen in het vaerwater tusschen Tagal en Caroan op de swervende zeerovers file 2509, folio 689
Nov. 2, 1692 Briefje[261] van Bantam per de patsjallang de Crab file 2509, folio 749
July 24, 1693 Briefje[184] van Sirrebon per de patsjallang de Crab en den boekhouder Christiaan Krijger file 2511, folio 617
March 18, 1694 De patsjallangs de Crab en de Clipvis na de Straat om te kruyssen op de aancomende schepen file 2512, folio 207
April 10, 1694 Tijdinge van de comste van de schepen Waddinxveen, Vosmaar, Java, en de Crab van Ceylon file 2512, folio 295
April 15, 1694 De fluyt de Crab tot een retourschip aangelegt file 2512, folio 309
May 16, 1694 Vertrek van de schepen de Coning William, de Maas en de Crab na Cormandel en Ceylon file 2512, folio 378
Sept. 26, 1694 Arrivement van de schepen ’t Huys te Loo en de Crab van Ceylon file 2513, folio 659
Sept. 26, 1694 Idem van de fluyt de Crab file 2513, folio 661
Oct. 4, 1694 Bij het aenleggen den schepen de Koningh William, de Dry Kroonen, ’t Huys te Loo, Meeresteyn, Meydregt en de Crab tot retourscheepen naer ’t vaderlant gepersisteert file 2513, folio 673
Oct. 8, 1694 Mits in Compagnies cassa te namptiseeren 6000 rds tot bescheyd uyt Bengale over de excessen in de oncost reeckening van de fluyt de Crab file 2513, folio 680
Dec. 2, 1694 Vroegh in den morgen vertrecken van dese rheede de retourscheepen de Koning William, Vosmaer, ’t Huys te Loo, Waddinxveen, de Crab, Meerensteyn, de Drijcroonen en ’s Lantswelvaren, onder den commandeur Reynier de Vos file 2513, folio 838-839
April 30, 1695 De patsjallangs de Crab en Klipvisch na de Straat Sunda om te kruysen op de aencomende schepen file 2514, folio 272
April 7, 1696 De patsjallang de Crab retourneert vandaer met schrijvens van de heer Joannes Cops en raad voornoemt file 2515, folio 253
July 20, 1697 De patsjallang de Crab vertrekt derwaerts met den Chinesen steenbaker Tansinko file 2517, folio 567
Aug. 7, 1697 Ontfangen een briefje van Sirrebon per de patsjallang de Crab file 2517, folio 600