Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Craanvogel. We found 29 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 9, 1683 ’t Hoecker de Craanvogel uyt Toncquin met brieven[119] van onse resident Leonard de Moy en raet aldaar file 2495, folio 281-282
Nov. 29, 1683 De schepen den Blauwen Hulck, Alexander, Gasperdam en de Craanvogel nae Persia over Malacca, Ceylon en Suratta file 2495, folio 1100-1102
July 12, 1684 ’t Hoeker de Craanvogel en ’t jagt de Bombain na Toncquin met een missive[250] aan den resident Leonaart de Moy file 2496, folio 825
May 11, 1688 Per Chineese gontingh van Sourabaya over Grissee ontfangen Haar Edelens een briefje[252] door eenige officieren op ’t jagtje de Craanvogel onderteekent file 2503, folio 213
May 12, 1688 Per Chinees vaartuygh van Sourabaya een briefje[253] van verscheyde matroosen op ’t jagtje de Craanvogel bescheyden file 2503, folio 214
July 14, 1688 ’t Jagtje de Craanvogel van Sourabaya over Japara alhier ter rheede met brieven[350] van de heer commandeur J.A. Sloot file 2503, folio 305
July 27, 1688 ’t Bootje ’t Claverblad in plaats van de Craanvogel tot de becruyssing naar Lampon te gebruyken file 2503, folio 315
Sept. 13, 1688 ’t Jagtje de Craanvogel over Bantam naar Lampon file 2503, folio 400
June 29, 1689 De patsjallang de Stompneus uyt de Straat Sunda met 2 brieffjes[390] daermede van de opperhoofden der jagtjes de Grijpvogel en de Craanvogel file 2504, folio 415
Nov. 2, 1689 Briefje[95] aan den opperhoofden van de Craanvogel file 2505, folio 806-807
July 9, 1693 ’t Jagtje de Craanvogel tusschen Sourabaya en Japare door leckheyt op strant geset file 2511, folio 595
March 20, 1694 Vertrek van de Craanvogel na Banda[82] om in dat gouvernement aangehouden en gebruykt te werden file 2512, folio 211
Oct. 10, 1702 Komste van de chialoup de Craanvogel uyt Banda met dubbelt schrijvens van den gouverneur en raad file 2523, folio 705
Dec. 23, 1702 De laeste meldende dat binnen korten dagen de chialoup de Craanvogel en ’t jagt Woggenum soude volgen file 2523, folio 930
Jan. 8, 1703 En Sijn E. met de chialoup de Craanvogel daeraf kennisse te geven file 2524, folio 7
Jan. 10, 1703 Vertrek van de chialoup de Craanvogel over Macasser na Banda file 2524, folio 9
May 20, 1703 En dat hoewel ’t meeste volck overleden, egter de contanten en papieren in Ambon per de chialoup de Craanvogel waren aangebragt file 2524, folio 183
Oct. 11, 1704 Paresse van de fluyt Berckel en de chialoup de Craanvogel uyt Banda met een briev van den gouverneur Cornelis Stul en raad file 2525, folio 638
Oct. 18, 1704 Vertreck van de chialoup de Craanvogel naar Chirbon file 2525, folio 671
Nov. 26, 1704 Retour van de chialoup de Craanvogel van Chirbon met den gewesen resident Jacob Heyrmans en eenige gesanten der Cheribonse princen file 2525, folio 759