Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Coning Carel. We found 12 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 21, 1721 Tijding van ’t schip de Coning Carel dat aan St. Helena gelegd en de reys naar het vaderland ondernomen had file 2552, folio 42-43
Jan. 21, 1724 De boekhouder van de Coning Carel komende van Ceylon per landsboot aan de wal met Colombose, Nagapatnamse en Gaalse advysen file 2556, folio 41-42
June 10, 1724 Het geladene in de Coning Carel voor Ligoor file 2556, folio 252
Aug. 1, 1725 Lading van de Coning Carel file 2558, folio 413-414
April 2, 1726 De scheepen de Coning Carel , Wolfaartsdijck en de Prins Eugenius nevens de patchiallang de Bagger naar Samarang mitsgaders naar Tagal met het schip Cats met nevensgemelde brieven file 2559, folio 264-265
Aug. 15, 1726 Depeche van de Coning Carel naar Siam met een duplicaat brief file 2560, folio 717
April 28, 1728 Retour van de Coning Carel van Samarang met een duplicaat briefje file 2561, folio 235
June 27, 1728 Retour van de Coning Carel met 250 lasten zout en een briefje van Samarang file 2561, folio 331
Oct. 1, 1729 Het schip de Coning Carel tot het voorsien van het benodigde water en brandhout met de voormelde retourschepen na de Straat Sunda file 2563, folio 703
Oct. 17, 1729 Retour van het waterschip de Coning Carel met een brief van den commandeur Willem de Smith file 2563, folio 764
April 29, 1730 Wassenaar, de Coning Carel en Velserhooft ten afhaal van houtwerken na Samarang, medenemende een brief aan de bediendens aldaar file 2564, folio 345
Aug. 19, 1730 De Hopvogel en de Coning Carel met een brief na Cheribon file 2564, folio 635