Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Cauw. We found 31 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 12, 1693 Arrivement van ’t schip ’t Hoff van Ilpendam nevens de fregatjes de Wind, de Cauw, en de Bije uyt het vaderlant op Ceylon file 2510, folio 247
Nov. 19, 1694 Het jaght de Cauw van Chormandel gearriveert met den capitain Mijndert de Roy gewese hooft op Poedechery file 2513, folio 770
Nov. 19, 1694 Carguasoen van voorsz. jaghtje de Cauw monteerende in gelde f. 52028:3:4 file 2513, folio 772-773
Dec. 3, 1694 ’t Jaghtje de Cauw met den waterfiscael d’heer Joachim Nieuwstadt en gecommitteerde vertrekt na voormelte scheepen omme te monsteren file 2513, folio 844
Dec. 9, 1694 Den waterfiscael d’heer Joachim Nieuwstadt en gecommitteerde met het jaghtje de Cauw van ’t monsteren der vaderlantse retourscheepen gereverteert file 2513, folio 851
March 24, 1695 Het jagtje de Cauw van daer geretourneert met rijs en ‘600’ potten ‘tot de bereydinge van indigo’ file 2514, folio 205
April 13, 1695 Het jagtje de Cauw om houtwerken na Sirrebon geDepecheert met een briefje aan de residenten file 2514, folio 245
April 28, 1695 Het jagtje de Cauw retourneert van daer met eenige houtwerken file 2514, folio 266
July 12, 1695 Depeche van ’t jagtje de Cauw na Toncquin met brieven aan onse bediende en aan den coning, en prince aldaer file 2514, folio 449
Jan. 23, 1696 d’Chialoup ’t Casteel Batavia vertreckt na ’t jagtje de Cauw dat uyt Toncquin comende hier digte bij is om ’s Compagnies papieren aff te halen file 2515, folio 43-44
Feb. 3, 1696 De chialoup ’t Casteel Batavia comt van ’t jagtje de Cauw medebrengende den boekhouder van dat bodemtje met de papieren uyt Toncquin file 2515, folio 75-76
Feb. 4, 1696 Het jagtje de Cauw komt uyt Toncquin alhier ter rheede file 2515, folio 81
March 9, 1696 ’t Jagtje de Cauw comt uyt de Straat Sunda met de clercquen van ’t bestellen der papieren aan de retourschepen file 2515, folio 149
June 1, 1696 ’t Jagtje de Cauw nae Toncquin aangelegt file 2515, folio 412
June 20, 1696 Depêsche van ’t jagt de Cauw nae Toncquin met brieven aan onse residenten alsoock aan den Coningh en prince aldaer file 2516, folio 467-468
June 20, 1696 Aanwijsinge van het cargasoen van voorschreve jagtje de Cauw file 2516, folio 469
Nov. 24, 1700 Depeche der freguatten de Matroos en de Cauw mitsgaders de chialoup Ougly over Malacca na Bengale file 2520, folio 629
June 5, 1701 Item van het jagt de Cauw uyt Bengale met schrijvens van den principaal gesaghebber en raed file 2521, folio 271
Sept. 27, 1701 Besluyt om de fluyten Oosthuysen en de Schulp na Bengale en ’t jagtje de Cauw na Mallabaar aen te leggen file 2521, folio 463
May 7, 1702 ’t Fregat de Cauw tot Cochin met den secunde Moerman gekomen sijnde, was dien bodem na Ceylon gedepêscheert file 2522, folio 294