Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Buys. We found 39 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 16, 1702 Arrivement van ’t scheepje de Buys uyt het vaderlant voor reekening van de camer Amsterdam file 2523, folio 906-907
Feb. 28, 1703 ’t Buysje de Buys vertrek met gemelte retourfluyten als een waterschip tot aan het Princen eyland file 2524, folio 72
April 17, 1703 Het buysje de Buys na Sourabaya aangelegt om in stede van ’t jagtje den Blauwen Berg aldaer gebruykt en aangehouden te werden file 2524, folio 136
April 28, 1703 Depêsche van ’t buysje de Buys over Japara na Sourabaya met brieven voor beyde die plaetsen file 2524, folio 144
June 12, 1705 ’t Scheepje de Buys arriveert van Sourabaya te deser rheede over Samarangh file 2527, folio 482
Aug. 17, 1705 ’t Scheepje de Buys vertrekt naar Palembangh om de scheepen voor de mond der rivier te helpen beladen file 2527, folio 729
Jan. 22, 1706 ’t Buisje de Buys met schrijvens van Palembang file 2528, folio 26
Jan. 28, 1706 ’t Buisje de Buys tot een waterscheepje na de Straet file 2528, folio 33
Feb. 5, 1706 ’t Buysje de Buys comt uyt de Straet Sunda van de retourbodems terug file 2528, folio 50
Feb. 5, 1706 ’t Jagtje ter Eem van Malacca met ’t buysje de Buys na Java’s Oostcust aen te leggen file 2528, folio 50
Feb. 19, 1706 ’t Buisje de Buys na Samarang met schrijvens aen den commandeur en raed aldaar gedepecheert file 2528, folio 70
April 16, 1707 Verschijninge van het buysje de Buys van Sourabaya met schrijvens van daar file 2530, folio 215-216
May 24, 1707 ’t Buysje de Buys verstaan af te leggen file 2530, folio 330
May 16, 1729 De boekhouders van de Buys en Duynbeek aan de wal met vaderlandse en Caabse papieren file 2562, folio 293
May 16, 1729 Het schip de Buys uyt het vaderland ter rheede met 113 koppen file 2562, folio 294-295
June 21, 1729 De scheepen Meerhuysen, de Baanman en de Buys na Bengale met een gemeene en secrete missive file 2562, folio 411-414
March 6, 1730 De boekhouders van Meerhuysen en de Buys met Bengaalse papieren aan de wal file 2564, folio 178
March 7, 1730 Arrivement van Meerhuysen en de Buys uyt Bengale met de nevenstaande ladingen file 2564, folio 180-184
Jan. 20, 1731 Arrivement van Margaretha, de Vis, de Buys en Linschoten uyt Bengale met gemeen en secreet schrijvens file 2565, folio 59
March 20, 1731 De nevenstaande vier schepen Hoedekenskerk, Margaretha, de Buys, en Valkenisse na Samarang en twee ditos, Padmos en het Vaderland Getrouw na Tagal vertrocken file 2565, folio 231