Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Brack. We found 15 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 27, 1683 De jagten Roemerswael, de Bataviase Coopman en de Brack van Bantam met den siecken capiteyn Joncker en 424 Inlandsche militairen file 2495, folio 252
June 12, 1683 ’t Jagtie de Brack na Cheribon met een missive[286] aen den coopman Marten Sampson file 2495, folio 568
July 22, 1683 ’t Jagtje de Brack en ’t fregat Griffioen na Palembang file 2495, folio 745
May 4, 1684 ’t Jagtje de Brack uyt het cruyssent vaarwater ontrent Craoangh terugge file 2496, folio 537
July 4, 1684 ’t Jagtje de Brack met zijn toebehooren vercogt voor 610 rijksdaalders aan den Chinees Tsoa Him Ko file 2496, folio 814-815
Aug. 16, 1685 De chialoupen de Leeuw, den Eliphant en de Brack naar Bantam met schrijven[275] aan Everard van der Schuere en raad file 2499, folio 690-691
Aug. 21, 1685 Den ondercoopman Willem Caaff van Bantam met ’t sloepje de Brack file 2499, folio 710
June 16, 1706 Per de chialoup de Brack een briefje van Samarang file 2528, folio 284
June 23, 1706 Een briefje per de chialoup de Brack na Cheribon voortgesonden file 2528, folio 304
Sept. 19, 1706 Retur van de chialoup de Brack van Bantam met een briefje van den commandeur file 2529, folio 458
Feb. 24, 1722 Twee advys briefjes per de chialoup de Brack uyt de Straat Sunda van de scheepen Crooswijk en Arendsduyn komende uyt het vaderland file 2554, folio 161
Feb. 2, 1728 Den fiscaal en cassier der kostpenningen tot het doen der monstering op de retourschepen met de Brack na de Straat Sunda file 2561, folio 60
Nov. 2, 1728 Den fiscaal en den cassier der kostpenningen met de chialoup de Brack na de retourscheepen om te monsteren file 2561, folio 642
Dec. 2, 1728 Depeche van de chialoup de Brack met den fiscaal en cassier der kostpenningen tot het monsteren der twee retourscheepen file 2561, folio 714
Dec. 10, 1728 Vertreck van den fiscaal en cassier der kostpenningen met de Brack om de twee retourscheepen te monsteren file 2561, folio 729-730