Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Boode. We found 17 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 3, 1684 De chialoup de Snauw en twee patchiallangs en eenige duyckers met den capitein Jochum Michielsz na de Duysent eylanden naer de wracken van ’t jagt ’t Huys te Cleef en ’t hoecker de Boode file 2497, folio 1118
Jan. 13, 1703 Het galjoot de Boode na deselve met een briefje aan dies overheeden ten eynde voormelt file 2524, folio 12-13
March 6, 1703 ’t Galjoot de Boode nae Timor afgevaerdigt met de nevensgespecificeerde brieven file 2524, folio 88
June 29, 1703 ’t Galjoot de Boode verschijnt van Timor te deser rheede met brieven van ’t opperhooft en de Inlandse grooten aldaar file 2524, folio 247-248
Aug. 3, 1704 Aankomst van het galjoot de Boode uyt Souratta met een briefje van den heer directeur en raad aldaar file 2525, folio 420
Aug. 19, 1704 En galjoot de Boode naar Tagal file 2525, folio 461
Aug. 19, 1704 En met de Boode 2000 rds payement file 2525, folio 462
Sept. 6, 1704 ’t Galjoot de Boode van Tagal met een brievje van den resident Anthony Hohenschilt file 2525, folio 519
Oct. 4, 1704 ’t Galjoot de Boode naar Malacca over Palembang file 2525, folio 620
Sept. 27, 1706 Nader besluyt over de schepen de Herstelde Leeuw, Wassenaer, Brandenburg en Barrande en ’t galjoot de Boode file 2529, folio 470
June 2, 1707 ’t Galliot de Boode en de chialoup de Teckeboom waren volgens berigt door de Singaarse rovers ‘van Noorder Mallabaar’ genomen file 2530, folio 350
April 8, 1729 De boot de Boode uyt de Straat terug met een briefje der overheden van ’t theeschip Reygersbroeck file 2562, folio 236-237
March 8, 1730 De boot de Boode van Bantam met een duplicaat brief file 2564, folio 184
May 28, 1730 De boot de Boode van Cheribon met een geleyd briefje file 2564, folio 442
Oct. 19, 1730 De klercken met de boot de Boode na de vloot afgesonden ter bestellinge van de vaderlandse en Caabse papieren file 2564, folio 778-779
Feb. 18, 1731 Retour van de bood de Boode uyt de Straat Sunda met een briefje van de overheden van het schip Kockenge file 2565, folio 162
Feb. 27, 1731 Afsending van twee brieven per het galjoot de Snip en de bood de Boode aan den wimpelvoerder Joris Vermouw en de Palembangse residenten file 2565, folio 165