Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Bode. We found 24 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 31, 1683 ’t Hoeker de Bode van Sumatras Westcust met 2 brieven[269] van den Edelen commandeur Jan van Leene file 2495, folio 531
July 13, 1683 ’t Hoeker de Bode naer Cheribon met een briefje[345] aen den commandant Jacob de Vos op de Tijger voor de rivier Craoang file 2495, folio 697
Aug. 7, 1683 ’t Hoeker de Bode van Cheribon en Indermayoe met een briefje[398] van den opperstierman Hans Kruger file 2495, folio 790
Dec. 8, 1683 ’t Hoecker de Bode na Sumatra’s Westcust met een missive[584] aen den commandeur Jan van Leene file 2495, folio 1133
Aug. 20, 1684 ’t Hoeker de Bode van Sumatras Westcust met een missive[304] van den commandeur Jan van Leene en nieuws file 2497, folio 942-943
Sept. 6, 1684 De hoekers de Bode en Goutvink na ’t gesneuvelde jagt ’t Huys te Cleef in de Duysent eylanden met een briefje[324] aan voornoemde opperhoofden file 2497, folio 1028
Oct. 11, 1684 ’t Hoeker de Goutvink na de wracken van ’t Huys te Cleef en de Bode aan de Duysent eylanden om wat op te duycken file 2497, folio 1131
Dec. 16, 1702 Arrivement van ’t galjoot de Bode van Ceylon file 2523, folio 905
Oct. 2, 1706 Depeche der schepen de Herstelde Leeuw, Wassenaer, Brandenburg en Barsande nevens ’t galjoot de Bode na Mocha, Persia en Souratta file 2529, folio 477
Oct. 2, 1706 Eyndelijk in ’t galjoot de Bode voor Mallabaar file 2529, folio 483
Sept. 4, 1728 Retour van de boot de Bode uyt de Straat Banca met een briefje van den schipper op de Windhond file 2561, folio 496
Sept. 8, 1728 Depeche van de boot de Bode en de patchiallangs de Snoek en de Hay ter bekruyssing naar de Duysent Eylanden file 2561, folio 507
Nov. 3, 1728 Twee clercquen met de boot de Bode naar de retourscheepen ter bestelling van voormelde papieren file 2561, folio 643
Dec. 11, 1728 Twee clercquen uyt de boot de Bode na de retourscheepen ter bestelling van de vaderlandse papieren file 2561, folio 733
May 30, 1729 Een brief van Bantam per de kruysboot de Bode file 2562, folio 324-325
June 11, 1729 Het freguat Spieringshoek en de boot de Bode tot het convoyeeren der Chineese jonken na de Straat Banca file 2562, folio 382
Oct. 7, 1729 Den onderkoopman Johan Gobius van der Vorm met de boot de Bode van het bestellen der secretariale papieren terug file 2563, folio 726-727
Nov. 20, 1729 De boot de Bode uyt de Straat Sunda terug met mondeling rapport wegens het uytseylen van Stadwijk file 2563, folio 845
Feb. 23, 1730 De boot de Bode na Bantam met een brief aan de bediendens aldaar file 2564, folio 124-125
March 31, 1730 De boot de Bode met den capitein Gerrit Jan Rengers en een brief na Bantam file 2564, folio 257