Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Beurs. We found 43 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 20, 1684 Mitsgaders de scheepen Gideon, Anna, de Romeyn en de Beurs uyt het vaderlant aldaer file 2496, folio 717
June 21, 1684 Item ’t schip de Beurs mede uyt het patria over de Caap voor Amsterdam met 187 coppen file 2496, folio 746-747
July 11, 1684 De opperhoofden van ’t jagt de Beurs voor de uytreyse voor Amsterdam volle premie toegelegt file 2496, folio 823
July 12, 1684 ’t Jagten Eemlant en de Beurs na Japan voor de laatste reyse met een missive[249] aan den oppercoopman Constantijn Ranst de Jonge file 2496, folio 823
Dec. 12, 1684 ’t Schip de Beurs uyt Japan met den Edelen Constantijn Ranst de Jonge file 2497, folio 1398
Dec. 12, 1684 Ladinge van ’t schip de Beurs tot f. 193955:18:15 file 2497, folio 1399
Jan. 9, 1685 En de Beurs van Rotterdam file 2498, folio 25
Feb. 8, 1685 De jagten Jamby en de Beurs na ons lieve vaderlant file 2498, folio 98
Feb. 26, 1685 ’t Schip de Maas uyt Straat Sunda met de heer extra ordinaris raat Joan van Hoorn, desselfs huysvrouw en verdere vrunden van ’t convoyeren der retourschepen Jamby en de Beurs file 2498, folio 143-146
March 4, 1685 De jagten Jamby en de Beurs den laasten february de Straat Sunda uytgezeylt file 2498, folio 171
Aug. 30, 1686 Arrivement van ’t jagt de Beurs van Amsterdam uyt Europa file 2501, folio 1044
Aug. 30, 1686 ’t Cargazoen van ’t jagt de Beurs file 2501, folio 1045-1046
Oct. 24, 1686 ’t Jagt de Beurs na Bantam tot ontsag te senden file 2501, folio 1260
Oct. 25, 1686 De jagten de Beurs en Orangie na Bantam file 2501, folio 1260
Oct. 25, 1686 ’t Schip Macasser na Bantam om ’t jagt de Beurs te vervangen file 2501, folio 1262
Oct. 29, 1686 Resolutie om den ouden conink van Bantam te laten afhalen door ’t jagt de Beurs file 2501, folio 1291
Nov. 1, 1686 Resolutie om de jagten de Beurs en Torterduyff na Malacca te senden file 2501, folio 1313
Nov. 5, 1686 ’t Jagt de Beurs van Amsterdam en de chialoup de Vlieger van Bantam file 2501, folio 1320
Nov. 23, 1686 ’t Jagt de Beurs van Amsterdam en ’t jagje de Tortelduyff na Malacca file 2501, folio 1365
Nov. 6, 1688 Dito van den gewesen directeur in Persia Justus van den Heuvel uyt ’t jagt de Beurs file 2503, folio 509