Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Beschutter. We found 27 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 8, 1728 De kruyssende patchiallang de Beschutter was met drie Inlandse zeerovers slaags geweest file 2561, folio 248
April 21, 1729 De patchiallang de Beschutter van Cheribon met een briefje file 2562, folio 262
April 26, 1729 De Cheribonse pantchiallang de Beschutter terug geschikt file 2562, folio 270
Sept. 4, 1729 Het schip de Berbices en de patchiallang de Beschutter na Samarang met twee briefjes en nevenstaande contanten en goederen file 2562, folio 620
Sept. 20, 1729 Eenige Cheribonse afgesondene onder convoy van de patsjallang de Beschutter met een brief van de residenten en een van de princen file 2563, folio 661-662
Oct. 22, 1729 Vertreck van de Beschutter na Cheribon file 2563, folio 773
April 10, 1730 Inhoudende het vernielen van twee Inlandse roofvaartuygen door de pantchiallang de Beschutter file 2564, folio 305
April 11, 1730 Een brief per de Beschutter van Cheribon inhoudende versoek om gedagte kieltje van sijn verkregen gebreken te doen verhelpen file 2564, folio 306
May 4, 1730 Opperdoes en de patchiallang de Beschutter na Cheribon met een brief file 2564, folio 355
Oct. 2, 1735 De pantchiallang de Beschutter van Cheribon met een briefje van den residenten file 2567, folio 766
July 23, 1737 Per de pantchiallang de Beschutter van Cheribon schrijvens soo van de residenten als de gesamentlijke princen file 2568, folio 713
Oct. 15, 1737 De pantchiallang de Beschutter van Cheribon met schrijvens file 2568, folio 857-858
Oct. 19, 1737 Pantchiallangs de Snoek, Ontong Java en de Beschutter om te kruyssen uytgesonden file 2568, folio 868
June 1, 1738 De pantchiallang de Beschutter van Cheribon gearriveert met schrijvens file 2569, folio 218
July 12, 1738 Arrivement alhier van het schip Soetelingskerk en de pantchiallang de Beschutter van Cheribon met schrijvens file 2569, folio 375
July 12, 1738 Dito van de pantchiallang de Beschutter met dies montant file 2569, folio 375
Aug. 8, 1738 De pantchiallang de Beschutter komt van Cheribon met schrijvens file 2569, folio 407
July 24, 1740 Een briefje na Cheribon afgevaardigt per de pantchiallang de Beschutter file 2571, folio 567
June 15, 1741 Lading van de pantchiallang de Beschutter file 2572, folio 331-332
May 1, 1742 Een briefje en 39 canassers zuyker van Cheribon per de pantchiallang de Beschutter file 2573, folio 202