Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Pangerang Madoera Nagara. We found 24 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 29, 1684 Resolutie om tot gerustheyt een acte van den schipper op de Anna te maacken wegens zijne reyse over Cormandel na ’t vaderlant file 2496, folio 780
July 14, 1684 Den schipper van ’t gehuerde jagt de Anna voor de risico van zijn schip geprecautioneert file 2497, folio 833
July 21, 1684 De volle premie aan de overheden van ’t gehuerde jagt de Anna toegevoegt voor Amsterdam file 2497, folio 843
Aug. 17, 1684 Item de vaderlandse en Caapse brieven voor ’t schip de Anna file 2497, folio 929-930
Nov. 8, 1684 Ladingh van ’t gehuerde schip de Anna van Cormandel na ’t patria tot f. 297075:8:6 file 2497, folio 1234
Feb. 23, 1710 Lading van het jagtje de Anna file 2534, folio 105
March 4, 1717 Ceylonse, Cormandelse en Mochase papieren van het jagt de Anna aan land gebragt file 2545, folio 119-121
July 13, 1745 Het Amsterdams Kamer schip de Anna arriveert ter rheede met 107 koppen file 2575, folio 218
Dec. 30, 1745 [Het schip de Anna reverteert van Bantam met schrijvens en 1213 bharen swarte peper] file 2575, folio 316
Sept. 28, 1746 Het schip de Anna komt van Java file 2576, folio 180
Oct. 22, 1746 De scheepen Eyndhoeff en de Anna bekomen haar depeche file 2576, folio 189-190
April 23, 1750 Arrivement van de Anna van Zeeland en Beukesteyn uyt Manilhas file 2579, folio 90
July 6, 1753 Gedepecheert per de Anna eene missive na Samarang file 2583, folio 120
Jan. 16, 1755 De Anna komt van Bengale file 2585, folio 14
Oct. 26, 1755 De Anna insgelijk voor Manado naar Amboina file 2585, folio 154
July 10, 1756 De Anna na Bantam met schrijvens aan den commandeur en raad file 2586, folio 120-121
Oct. 12, 1756 Dito van den Cheribons resident per de pantsjallangs de Anna en Theodora file 2586, folio 205
Jan. 3, 1757 Het schip de Anna werd met de jaarlijxe rescriptie na Ternaten gedepecheert file 2587, folio 3
Oct. 8, 1757 En het schip de Anna werd na Bantam gesonden file 2587, folio 199
Oct. 25, 1757 En per de Anna werd schrijvens na Bantam versonden file 2587, folio 217-218