Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Zoelen. We found 43 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 15, 1701 Depeche van de fluyt Zoelen nae Japan met een missive aan ’t opperhoofd en raed file 2521, folio 295
Nov. 21, 1701 En daervan 13000 kisten met de schepen Ellemeet, Bambeek en Zoelen na de wester comptoiren gesonden belopen met eenige lakwerken, f. 616184:6:- file 2521, folio 582-583
March 19, 1704 Arrivement van de fluyt Zoelen van Ceylon met den oppercoopman Abraham Schepmoes file 2525, folio 148
March 19, 1704 Lading van de fluyt Zoelen file 2525, folio 149
Aug. 14, 1704 De fluyt Zoelen naar Ceylon om van daar te repatrieeren file 2525, folio 444
April 29, 1707 Retour van de patchiallang de Coffyboom uyt de Straat Sunda met de papieren per de fluyt Zoelen uyt ’t patria en de Caab aangebragt file 2530, folio 240
May 3, 1707 Paresse van de fluyt Zoelen uyt het patria voor reeckening van de Camer Amsterdam file 2530, folio 270-271
June 26, 1707 Vertreck van de fluyten de Haringthuyn en Zoelen met ’t opperhoofd Hermanus Mensing na Japan file 2530, folio 450
June 26, 1707 Soomede in Zoelen file 2530, folio 451
Feb. 27, 1708 Verschijninge van de fluyt Zoelen uyt Japan over Malacca en Palembang file 2532, folio 101
April 17, 1708 Aanleg van Overnes, Zoelen en de Peperboom file 2532, folio 175
April 23, 1708 Aanleg van Zoelen voor Siam na Japan file 2532, folio 197
May 5, 1708 Vertrek van de fluyt Zoelen over Ziam na Japan met schrijvens file 2532, folio 238
Dec. 10, 1708 Arrivement van de fluyten Zoelen en de Haak uyt Japan met ’t opperhooft Harmanus Mensingh en secunde Christiaan Boonen file 2532, folio 746
Dec. 17, 1708 Overnes en Zoelen over Cheribon na Ambon en Banda aangelegt file 2532, folio 754
Jan. 17, 1709 De fluyt Zoelen over Cheribon na Banda met schrijvens file 2533, folio 35
June 1, 1709 De fluyten Venhuysen en Zoelen uyt Banda met Gouverneur Theodorus de Haze en gemeen en apart schrijvens file 2533, folio 284
June 1, 1709 Lading van Venhuysen en Zoelen file 2533, folio 284-285
July 21, 1709 De fluyt Zoelen en de boot de Pauw na de Westcust met een briefje aan den gesaghebber Pieter Backer en raad file 2533, folio 382
July 21, 1709 Het geladene in Zoelen file 2533, folio 382