Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Zillida. We found 27 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 3, 1682 Het schip Japan van het cruyssen voor Siringy weder terugge met een briefje van de opperhoofden van het jagt Zillida file 2493, folio 1834
April 5, 1684 De jagten Zillida en Zeyst; item ’t hoeker ’t Wout van de Maccauwse eylanden met den oppercoopman Jurriaan Munnick en Bernard Broeders file 2496, folio 418
July 22, 1684 Den oppercoopman Joannes Leeuwenson voorgestelt en vertrekt met de scheepen Naaltwijk, Zillida, Gideon, en Naardermeer als opperhooft over den negotie na de cust van China file 2497, folio 844-845
Feb. 23, 1685 Den Edelen Barnard Broeders wiert met ’t jagt Zillida in Aymuy aangehouden file 2498, folio 137-138
Dec. 14, 1685 ’t Jagt Zillida van de Chinese cust terugge file 2499, folio 999
July 19, 1688 Briefje[356] van de opperhoofden op het jagt Zillida uyt de Straat Sunda file 2503, folio 307
Sept. 17, 1688 Item aan de opperhoofden van ’t jagt Zillida file 2503, folio 409
June 2, 1692 ’t Jagt Zillida naer Bantam[84] om een lading peper file 2508, folio 409
June 13, 1692 ’t Jaght Zillida van Bantam met een ladinge peper en een briefje[91] van den gesaghebber file 2508, folio 429-430
July 5, 1692 ’t Jaght Zillida nae Bantam[112] om een ladinge peper file 2509, folio 504
July 21, 1692 ’t Jaght Zillida van Bantam met een ladinge peper en briefje[124] van den gesaghebber file 2509, folio 516
Aug. 10, 1692 ’t Jagtje Zillida nae Bantam met een briefje[146] en verscheyde goederen file 2509, folio 561
Aug. 17, 1692 ’t Jagt Zillida van Bantam met een missive[155] van den gesaghebber en raat file 2509, folio 570
March 8, 1694 Verselt van een ditto[63] van ’t jagt Zillida dat van Ceylon comende de Straat Sunda met en hadde connen gewinnen en daarom binnen de bay van Dirk de Vries ten anker gecomen was file 2512, folio 182
March 9, 1694 Briefje aan de opperhoofdenvan ’t jagt Zillida leggende in de Vries bhay aan de zuydzijde van Java file 2512, folio 183
March 10, 1694 En ’t jagtje de Fortuyn na de Vries bhay met provisiën voor Zillida file 2512, folio 186
March 25, 1694 Verscheyninge van den capitein Adam Slegt van ’t jagt Zillida over Sirrebon file 2512, folio 214-215
April 5, 1694 Een briefje[99] van Sirrebon per Inlands vaartuyg ontfangen nevens een ditto[100] van de opperhoofden van ’t jagt Zillida uyt de Vries bay file 2512, folio 289-290
April 10, 1694 Briefje[103] van de opperhoofden van ’t jagt Zillida in de Vries bay file 2512, folio 295
April 22, 1694 Item dat de aancomste van ’t jagt Zillida in de Vries bay een besondere beweginge onder de Javanen hadde gemaakt file 2512, folio 318