Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Hitoe. We found 15 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 21, 1681 Het jaght Zeyst uyt het vaderlant over Caap voor Zeelant file 2488, folio 265-266
April 1, 1681 Het jaght Zeyst de volle premie geaccordeert file 2488, folio 409-410
April 24, 1681 Den Edele François Tack als commandant, commissaris en affgesant na Palembangh op het jaght de Zeyst voorgestelt file 2489, folio 486
April 26, 1681 De schepen Zeyst, Craanvogel, Buuren, Opmeer en de sloepen de Snauw, de Zalm, Japara en Nagtegaal na Palembang met den Edele François Tack etc en 115 Nederlands als 167 Inlandse militairen met capitein Joncker file 2489, folio 487
June 19, 1682 Het jacht Zeyst uyt Bengale met een missive van d’Ed. Baukes file 2492, folio 1319-1321
July 26, 1682 Het jacht Zeyst na derwaarts om aldaar te cruyssen file 2493, folio 1511
Aug. 17, 1682 Het jagt Zeyst van ’t cruyssen in de Straat Sunda op de rheede met een veroverde gonting file 2493, folio 1689
Aug. 28, 1682 Het jacht Zeyst van sijn post bij Onrust op de rheede file 2493, folio 1796
Sept. 2, 1682 De schepen Jamby, Zeyst, Zijp, Naaltwijk en de Stad Grave naar Bengale met den coopman en fiscaal Joannes Vrouwling file 2493, folio 1823
Dec. 20, 1682 De jagten Naeltwijck en Zeyst uyt Bengale file 2494, folio 2421
March 1, 1683 ’t Jagt Zeyst uyt de Straet Sunda met den Edele waterfiscael ende gecommitteerdens van de monsteringe der retourvloote terugge, bemant bevonden met ruym 1116 zielen file 2495, folio 270-273
June 16, 1683 De jagten Zeyst en Sillida; item ’t hoeker ’t Wout na de Cust van China met den principaal oppercoopman Jurriaen Munnick en coopman Bernard Broeders file 2495, folio 599
April 5, 1684 De jagten Zillida en Zeyst; item ’t hoeker ’t Wout van de Maccauwse eylanden met den oppercoopman Jurriaan Munnick en Bernard Broeders file 2496, folio 418
Aug. 30, 1684 ’t Jagt Zeyst na Suratta met een missive[311] aan de heer Jacques du Bucqouy file 2497, folio 1006
Aug. 29, 1692 Vertreck van ’t jagt Zeyst nae Ceylon file 2509, folio 603