Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Wijk op Zee. We found 52 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 28, 1687 Den oppercoopman Steven Klaarbout na Bantam met ’t jagt Wijk op Zee en ’t fluytie ’t Claverblad zijnde gedesigneert van Bantam na Lampon te vertrecken file 2502, folio 921-922
Nov. 28, 1687 De versonde goederen per Wijk op Zee na Bantam file 2502, folio 922
Dec. 9, 1687 Meldende Zijn Edele aancomst met het jagt Wijk op Zee tot daar en toe file 2502, folio 945
Dec. 24, 1687 ’t Jagt Wijk op Zee naar Bantam met de heer ordinaris Raad van India Gerard de Bevere file 2502, folio 968
Jan. 23, 1688 En ’t jagt Wijk op Zee te laten opcomen met den Pangeran Jougia file 2503, folio 43
Feb. 1, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee van Bantam medebrengende 496 bhaaren peper en den Pangeran Jougia file 2503, folio 55
Feb. 11, 1688 Vertreck van ’t jagt Wijk op Zee naar Bantam file 2503, folio 61
Feb. 22, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee van Bantam medebrengende 348750 lb peper file 2503, folio 67
March 31, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee naar Bantam met een briefje[192] aan den Edele Joannes Leeuwenson en den raad aldaar file 2503, folio 143
March 31, 1688 De lading in ’t jagt Wijk op Zee voor Bantam monteert f. 46368:11:5 file 2503, folio 143-144
April 18, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee van Bantam terug, met een briefje[210] van den oppercoopman Joannes Leeuwenson en raad file 2503, folio 172
April 30, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee naar Bantam, met een briefje[236] aan den oppercoopluyden Constantijn Ranst, Joannes Leeuwenson, Samuel van Hoorn en den raad file 2503, folio 193
June 27, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee van Bantam met een briefje[320] van Joannes Leeuwenson en raad en een ladinge peper file 2503, folio 282
July 27, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee tot transport van den Pangeran Diepaningrat aangelegt file 2503, folio 315
Aug. 12, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee naar Bantam met den Pangeran Diepaningrat file 2503, folio 346
Sept. 24, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee van Bantam medebrengende een cleen briefje[51] van den gesaghebberen aldaar file 2503, folio 412
Nov. 4, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee naar Bantam met een briefje[116] aan den gesaghebber en raad file 2503, folio 506
Nov. 14, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee van Bantam terug met een ladinge peper file 2503, folio 516
Dec. 25, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee met den waterfiscaal en gecommitteerde raden van justitie de gemelte retourscheepen agternaar om het volck te monteeren file 2503, folio 581
Jan. 23, 1689 ’t Jagt Wijk op Zee naer Bantham met een briefje[197] aen den gesaghebber en raad aldaar file 2504, folio 66