Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Westerbeek. We found 34 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 12, 1723 Den kruyspatchiallang met den boekhouder van ’t schip Westerbeek en de papieren file 2555, folio 263
July 15, 1723 Het schip Westerbeek van Amsterdam met 149 coppen file 2555, folio 264
Oct. 16, 1723 Depeche van de scheepen Amazone, Westerbeek, Ouwerkerk, Purmerlust en Hoogermeer over Mallabaar na Bengale met brieven voor beyde comptoiren file 2555, folio 405
Oct. 16, 1723 Item van Westerbeek file 2555, folio 406
June 20, 1724 Westerbeek en Purmerlust uyt Bengale met een brief file 2556, folio 261
June 20, 1724 Purmerlust en Westerbeek uyt Bengale op de rheede file 2556, folio 262
June 20, 1724 Lading van Westerbeek file 2556, folio 262-263
July 15, 1724 Depesche van de schepen Voorburg, Hogermeer, Sanderhoeff, Westerbeek, d’Amazone en Abbekerk; de 3 eerste na Tagal en de laatste na Samarang met gemeen en apart schrijvens en een briefje na Tagal file 2556, folio 322
Aug. 31, 1724 ’t Schip [Westerbeek] van Samarang met een brief file 2557, folio 393
Oct. 16, 1724 Dito van Westerbeek file 2557, folio 469
April 9, 1725 Lading van Westerbeek file 2558, folio 210-211
May 16, 1725 Westerbeek vertrekt over Punto Gale na Bengale file 2558, folio 264
Dec. 28, 1725 Acht scheepen, Velserhoofd, den Baanman, de Geertruyd, Haften, Meerhuysen, Westerbeek, Wolphaarsdijk en Castor en Pollux, reverteeren uyt Bengale file 2558, folio 760
Feb. 5, 1726 Depeche van ’t schip ’t Raadhuys van Delft na Amboina met Meerhuysen en Westerbeek nevens de chialoup de Bierkan naar Banda met de nevenstaande dienaaren en brieven file 2559, folio 96-98
June 4, 1726 Westerbeek en Meerhuysen uyt Banda met een origineel en duplicaat brief file 2560, folio 506
July 25, 1728 Een advis briefje van Westerbeek per Inlands vaartuyg file 2561, folio 378
July 31, 1728 De boekhouder van d’uytkomende scheepen ’t Huys ten Donk en Westerbeek; item het provisieschip de Lagepolder komen aan de wal met nevenstaande brieven file 2561, folio 389
Aug. 8, 1728 Het schip Westerbeek uyt het vaderland met 96 koppen file 2561, folio 409-410
Aug. 10, 1730 Arrivement van Westerbeek uyt het vaderland op de rheede met eenige brieven en 56000 ducatons file 2564, folio 615-616
Oct. 1, 1730 De scheepen Schoonauwen en Westerbeek over Mallabaar na Persia en Mocha vertrocken met schrijvens van dese regering file 2564, folio 728